Abonnementsartikel

I 2002 blev der udbetalt kvægpræmier for over en milliard kroner i Danmark

I 2002 blev der i Danmark udbetalt de højeste beløb i kvægpræmier fra EU nogensinde. I alt blev der udbetalt 1.021 millioner kroner, hvilket er 229 millioner kroner mere end i 2001. Det skriver Kødbranchens Fællesråd.

Hovedårsagen er højere præmiebeløb som konsekvens af den seneste tilpasning til Agenda 2000. De garanterede priser er beskåret over en treårs-periode fra 2000, og modsvarende er de direkte præmier sat op.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Uændret overskridelse

Direktoratet for FødevareErhverv har meddelt, at der ikke er plads under handyrloftet til at udbetale yderligere præmier til handyr for 2002.

Producenter, som havde leveret mere end 90 handyr pr. bedrift, fik ved udbetalingen i april måned reduceret antallet af berettigede dyr over 90 med 7,5 procent.

Stigning i 2004

Handyrloftet for indeværende år er på 221.688 stk. Ved eventuel overskridelse af loftet vil alle producenter blive straffet forholdsmæssigt ens.

Loftet i 2004 ventes at blive på 277.110 stk. Det er er det tal, som fremgår af Kommissionens forslag til en ny forordning. Med et handyrloft af den størrelse forventer Direktoratet for FødevareErhverv, at man kan undgå en overskridelse.