Abonnementsartikel

Det er vigtigt at have den praktiske erfaring i orden, når man skal rådgive kvægbrugere i valg af malkeanlæg, mener to vestjyske importører, som selv starter dagen med at malke 180 køer

I efteråret 2002 startede Marien Van Beest og Leif Jensen LM Dairy Service, som blandt andet importerer og sælger malkeanlæg fra det amerikanske firma Bou-Matic.

Sideløbende med salgsarbejdet passer de to også Marien van Beests malkekvægsbesætning, som for tiden består af cirka 180 årskøer.

Artiklen fortsætter efter annoncen

De 180 køer går i en moderne løsdriftsstald fra 2002. Stalden har 250 sengebåse, og der er derfor plads til at udvide besætningen, efterhånden som kvoten tillader det.

- Fra 1994 til 2000 var jeg også selvstændig mælkeproducent og var i erfagruppe sammen med Marien.

- Kostalden var efterhånden ved at være nedslidt, og vi stod over for valget imellem at bygge nyt eller at stoppe produktionen. Efter nøje overvejelser faldt valget på at afhænde produktionen, og jeg startede op som husbondafløser. Jeg hjalp blandt andet til med byggeriet af stalden hos Marien, og i den forbindelse fandt vi ud af, at det hollandske firma Farm Service søgte en importør af Bou-Matic i Danmark.

- Da vi begge er ret udadvendte, og også begge har haft jobs uden for primærproduktionen, besluttede vi os for at søge agenturet. Vi fik importen og servicen på de godt 20 anlæg, der allerede var monteret her i landet, fortæller Leif Jensen.

Monterer sammen med hollændere

Indtil der er opbygget en fast stab af montører her i landet, samarbejder de to iværksættere med Farm Service og trækker på hollandsk ekspertise og arbejdskraft, når der skal monteres nye anlæg.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Afhængig af model og størrelse tager det mellem fem og syv uger for to mand at montere en komplet malkestald, siger Marien van Beest, som flyttede her til landet fra Holland i 1993.

Fordel at have praktikken med

Netop det, at de er vandt til at malke, gør de to iværksættere godt klædt på til at rådgive deres kollegaer.

- Da vi stod på Agromek først på året, var vi ret enige om, at vi var de eneste sælgere, som hver morgen malkede køer, før vi kom på messen.

- Den praktiske erfaring er en utrolig styrke, når vi diskuterer med vore kunder. Vi kan tale med dem som kollegaer og diskutere problematikkerne omkring yversundhed, fodring og kotrafik i stalden langt bedre, end en som kun kendte begreberne fra teorien.

- Men kombinationen af landmand og sælger kræver, at det er et godt produkt, man repræsenterer og sælger til sine kollegaer. For mig vil det være helt umulig at stå på Agromek og sælge et system, som jeg selv har haft problemer med om morgenen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Men at stå tidligt op og malke i et system, som både vi og køerne sætter pris på, er for os en mental opladning, før vi møder kunderne, hvadenten det er på messer eller i dagligdagen, siger Leif Jensen.

Malkehøj med rapid-exit

Malkestalden hos Marien van Beest er en 30 graders sildebensstald med plads til 2x14 køer og med rapid-exit.

Malkestalden og den skrånende opsamlingsplads er placeret i en separat bygning ved siden af den stor stald. Igennem de store vinduer i gavlen strømmer der masser af lys ind i malkestalden, og da gulvet i malkestalden er i niveau med det grusbelagte arealet foran bygningen, er der uhindret adgang til malkestalden, også når malkningen er i gang.

For at øge hygiejnen og minimere tiden til rengøring, spules malkestaldens gulv automatisk imellem hvert hold køer. Når malkningen er slut, skylles opsamlingspladsen foran malkestalden med genbrugsvand fra malkestalden.

- Malkestalden er kvægbedriftens vigtigste rum, og det er herfra, at langt hovedparten af malkekvægsbesætnings indtægter kommer. Derfor skal malkestalden indrettes, så køerne gerne kommer ind til malkning, og så malkeren glæder sig til arbejdet.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Det er bedre at bruge 10 minutter for meget i malkestalden, for derefter at spare mindst den dobbelte tid til at indfange og behandle køer, som er blevet syge på grund af en sjusket og uoplagt malker, siger Marien van Beest.

Potentielle kunder på besøg

Før interesserede købere underskriver en kontrakt på levering af et malkeanlæg i millionklassen, har mange af dem været omkring malkestalden på gården øst for Varde.

- Vi bruger meget at tage kunderne med her hjem og have dem med under en malkning. Kun derved kan de for alvor føle atmosfæren i malkestalden og se, hvordan køerne opfører sig.

- Bou-Matic er ikke et billigt produkt, og som kunde skal man have gjort op med sig selv, om man er villig til at investere i fremtiden og i at have behagelige arbejdsbetingelser i de timer, man står i malkestalden. Er man det, er jeg ikke i tvivl om, at investeringen kommer tilbage med gode renter både i form af arbejdsglæde og i form af sundere dyr og dermed også en højere ydelse, siger Marien van Beest.

- Bou-Matic har en filosofi om, at malkningen skal være hurtig og skånsom. Derfor gør firmaet eksempelvis meget ud af pattegummiet og tidsintervallet på styringen af pulsationen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Pattegummiet er uhyre vigtigt, da det er her, vi rent fysisk påvirker koen. På den anden side er malkevakuum og pulsation også meget vigtige faktorer som i særdeleshed påvirker køernes yversundhed, tilføjer Leif Jensen.

Kraftfoder til de højstydende

De 180 køer fodres med fuldfoder bestående af lige dele majs- og græsensilage, og rationen afstemmes med mask, roepiller, soja, raps og lidt lucernehø.

Køerne går i to grupper og ud over fuldfoderet tildeles køerne i den højest ydende gruppe kraftfoder i automater. Afhængig af huld og ydelse tildeles der op til otte kg kraftfoder pr. ko pr. dag.

I sommerhalvåret går køerne på græs fra tidlig morgen til hen sidst på firmiddagen, hvor de tages ind i skyggen. Ydelsesniveauet i besætningen ligger på omkring 9.000 kg EKM. (ved skiltet)

Igennem de store vinduer i gavlen strømmer der masser af lys ind i malkestalden, og da gulvet i malkestalden er i niveau med det grusbelagte arealet foran bygningen, er der uhindret adgang til malkestalden - også under malkningen.