I tråd med den store opmærksomhed, der er omkring det danske landbrugs udvikling både produktionsmæssigt og miljømæssigt, tilbydes landbruget et økonomisk tilskud til udarbejdelse af såkaldte "grønne regnskaber".

Ordningen er en del af det danske "landdistrikts-program", og tilskuddet finansieres delvist af EU. Tilbuddet gælder alle landbrug på mindst fem hektar og et årligt arbejdskraftbehov på mindst 833 timer.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Et grønt regnskab er et driftsledelsesværktøj, der giver et godt overblik over udnyttelsen af ressourcer på ejendommen. Der sættes fokus på de områder, hvor det er muligt at reducere ejendommens miljøbelastning, og de områder hvor der er godt styr på udnyttelsen af resurserne.

Man kan også vælge at bruge sit grønne regnskab til at dokumentere ejendommens resurseudnyttelse over for omverdenen og dermed bidrage med faktiske tal til den løbende diskussion af landbrugserhvervets miljøpåvirkning og udvikling.

Endelig kan man som landmand få inspiration til bedre driftsledelse ved at sammenligne sit eget grønne regnskab med grønne regnskaber udarbejdet for tilsvarende bedrifter.

Det grønne regnskab indeholder en kort beskrivelse af bedriften, en opgørelse af kvælstof-, fosfor - og kaliumbalancen på ejendommen, et pesticidregnskab samt et regnskab for energi- og vandforbrug. Desuden skal der opstilles nogle mål for, hvorledes bedriftens påvirkning af miljøet kan reduceres.

Tilskuddet er betinget af udarbejdelse af grønne regnskaber i en fem-årig periode samt etablering af 12 meter brede, sprøjtefrie randzoner langs målsatte vandløb og søer på ejendommen. Disse randzoner kan dog samtidigt braklægges under hektarstøtteordningen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Tilskudsstørrelsen er på 7.500 kr. pr. ejendom med mere end 25 hektar, og 3.750 kr. til ejendomme under 25 ha. Tilskuddet skal bidrage til at dække omkostningen til at indsamle data og udarbejde det grønne regnskab.

Ansøgningsrunden om tilskud til grønne regnskaber med opstart fra kalenderåret 2004 er i gang, og sidste frist for at søge tilskuddet er 31. august 2003.

Direktoratet kan prioritere mellem de enkelte ansøgninger, hvis ikke der er økonomiske midler til, at alle ansøgninger kan imødekommes. Prioriteringen vil så ske ud fra kriterier som "mest miljø for pengene" - og "først til mølle-princippet".