Mange landmænd har en stram likviditet. Det gælder blandt andet svineproducenter som følge af den lave notering gennem længere tid, og som måske ser ud til at vare et godt stykke ind i år 2004. Der er dog også en del mælkeproducenter, der har en stram likviditet.

Når vi er i en sådan lavkonjunktur, er det vigtigt at tage sig nogle forholdsregler, så situationen ikke udvikler sig til en krise, både økonomisk og menneskeligt både for dig som landmand og din familie.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Lille undersøgelse

Vi har internt i Hedens AgroRådgivning i forsommeren 2003 foretaget en lille intern undersøgelse over, hvor mange landmænd der i den nuværende økonomiske situationen kunne få behov for ekstra hjælp i de kommende måneder for at være på forkant med udviklingen og omgivelserne.

Der tænkes her først og fremmest på kontakten til banken og kreditforeningen men også leverandører og samhandelspartnere. Den lille undersøgelse viste, at hver konsulent har en til to landmænd inden for svin og kvæg, som vil gøre klogt i lige at stoppe ekstra op og få foretaget en økonomisk pejling for år 2003 - samt få lagt en plan for hvorledes år 2004 skal forløbe.

Sørg for at informere

Nøgleordet i den nuværende situation er at sørge for selv at holde fast i tøjlerne, så hesten ikke løber ud i en af grøfterne, men fortsat kan holdes midt på vejen, så virksomheden også kan fortsætte i 2003 og 2004, hvis det er det, man ønsker som landmand.

Vil man gerne stoppe som landmand og sælge bedriften, bør man også lægge en plan for det, og overveje om det er bedst nu, eller det er bedre at vente til for eksempel 2005, hvor indtjeningen måske er en anden.

Når kassekreditten vokser og bliver mere og mere negativ, og det gør den ved stort set alle svineproducenter for tiden, så er det vigtigt fortsat at holde den samme gode kontakt til bank, kreditforening, regnskabskonsulent, ægtefællen, venner, familie - ja hele omverdenen som hidtil.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Man glemmer dog ofte at have det samme informationsniveau som tidligere, da det ikke er så sjovt at vise budgetkontrollen til bankmanden som for to år siden, da der var en god indtjening og en god likviditet.

Det er en helt menneskelig reaktion, og den gælder for alle, ikke kun for landmænd.

Det afgørende i den nuværende situation er at have penge (likviditet) nok til at klare den kommende periode. Likviditet er alt afgørende for mange i den nuværende situation.

Findnulpunktet og revurder budgettet

Det vil være en god ide at få en beregning over, hvor dit nulpunkt er indtjeningsmæssigt og likviditetsmæssigt, da det ikke er det samme.

Indtjeningen skal belastes med afskrivninger af de investeringer, der tidligere er foretaget, men det skal en likviditetsmæssig opgørelse ikke. Man har derfor normalt et lavere nulpunkt (behov for færre penge), når man ser på opgørelse ud fra en likviditetsmæssig side - altså set ud fra, hvor mange penge der skal i kassen her og nu for at have en nulpunkt.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Det er en god ide selv at sørge for at få revurderet budgettet for 2003, da forudsætningerne har ændret sig siden budgettet blev udarbejdet i 2002.

Samtidig vil vi også gerne opfordre til, at man får set på budgettet for 2004, så man allerede nu er på forkant med udviklingen og kan fortælle sin bank, hvad man har brug for at trække på kassekreditten i 2004, hvis de nuværende priser fortsætter frem til næste sommer.

Man står stærkere ved selv at have overblikket og selv komme og fortælle banken, hvordan udviklingen bliver det kommende år.

I forhandlinger med bank/kreditforening står man mentalt også meget stærkere, hvis man har gjort sig tanker om fremtiden.

Man har overvejet, hvilke udskiftningsinvesteringer der er nødvendige, og man har også selv tumlet med tanken om, hvad banken vil sige til det kommende års budget. På den måde kan man også sikre sig, at der er et liv efter efterbetalingen og udbetalingen af hektarstøtte her i efteråret 2003.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Pas på med nye og ekstra sikkerheder

Kommer man selv og lægger kortene på bordet, er der også større chance for, at man ikke bliver presset til at stille nye sikkerheder for måske gammel gæld.

Man skal altid tænke sig grundigt om, og tale med sin økonomikonsulent, inden man skriver under på transporterklæringer eller lader en ægtefælle kautionere.

Forældrekaution bør kun forekomme i meget få tilfælde. Transporter og kautioner forekommer i de tilfælde hvor banken ikke mener at have sikkerhed for de penge, de låner ud.

Vi har også set enkelte tilfælde af, at banken har krævet en underskrift på en salgsfuldmagt for at stille yderligere kredit til rådighed. Når sådan en salgsfuldmagt er underskrevet, er det banken, der bestemmer til hvilken pris, ejendommen sælges, hvornår og til hvem ejendommen skal sælges.

Det vil vi gerne advare imod, da det kan give en meget dårlig situation for sælger både økonomisk og menneskeligt, og ejendommen bliver måske solgt på en måde, der giver et bittert farvel til ejendommen og, det er ikke rimeligt for landmanden.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Hvad skal man ellers gøre

Det vigtigste er som nævnt at få styr på likviditeten - at man kan betale de løbende regninger.

I samme forbindelse skal du også vise, at effektiviteten er i orden, og den skal du sørge for at stramme op. Kan man nå op 26 grise pr. årsso i stedet for 24, ja så må man gøre alt, hvad man kan, for at nå det.

Skær dårlige aktiviteter væk. Man må sørge for at koncentrere sig om det, der giver penge og eventuelt sætte heste, kødkvæg eller kalve ud, hvis det giver underskud.

Ligeledes kan man overveje, om der er andre aktiver (biler/sommerhus), der kan realiseres. Det kan også være forenkling i hele produktionen på ejendommen med en bygsort og eksempelvis ingen frøgræs, hvis ikke det giver penge.

Investeringer og aftaler

Overvej nøje om der er investeringer, der kan udskydes for at begrænse likviditetstrækket.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Måske skal ens finansiering ændres, så man får en større del i billigere lån, hvis man ikke allerede har en stor del i rentetilpasningslån.

Overvej ligeledes, om du kan forlænge lånenes løbetid for at mindske afdragsbyrden.

Hold kontakten til aftagerne. Sælger man smågrise, ja så er det vigtigt at holde en god kontakt til aftagerne. Man skal ud og markedsføre sig selv og pleje ens kunder og også ens leverandører.

Ny forskudsregistrering

Med opsparingsordningen i virksomhedsordningen kan der være store skattebeløb, der kan udbetales, da den foreløbige skat på skat på 30 procent kan tilbagebetales ved underskud. Så her har vi en konjunkturudligning.

Har man sparet op i virksomhedsordningen til for eksempel 30 procent virksomhedsskat, tilbagebetales de 30 procent, hvis man får underskud i et senere år som for eksempel her i 2003. Det er en særdeles god ordning.

Artiklen fortsætter efter annoncen

En ændret forskudsregistrering kan også betyde, at man eventuelt ikke skal betale skat i den resterende del af året. En ændret forskudsregistrering kan også betyde, at forældrebetalingen for pasning af børn i daginstitutioner reduceres.

Husk livet går videre

Det er vigtigt at huske, at livet går videre, selv om man føler sig presset økonomisk og menneskeligt.

Den menneskelige krise kan man måske holde på afstand ved at holde fast i alle de ting, man har at glæde sig over - ens familie og venner, børnene, fodboldklubben eller en anden forening, man er med i.

Den menneskelige krise kan ofte også holdes på afstand, hvis man har nogle at dele krisen med. Der kan her rettes en kontakt til økonomikonsulenten eller landboorganisationernes socialkonsulent.Faktaboks

Styr selv dispostionerne

Det er vigtigt selv at holde fast i styringen. Vi har i Hedens AgroRådgivning set på hvem, der eventuelt kan have behov for en yderligere kontakt her og nu i forbindelse med gennemgangen af budgetkontrollen for første halvår af 2003.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Vi er dog også meget opmærksomme på, at vi ikke skal "gå bag om ryggen" på landmanden og overtage styringen. Samtidig vil vi også gerne være på forkant med udviklingen og få taget de drøftelser, der skal tages allerede nu for at lette landmandens situation.

Så det bedste råd er ikke at gemme sig væk og bilde sig selv ind, at man pludselig er blevet et ringere menneske, fordi der er en stram likviditet her og nu.

Få fortalt om din situation til de relevante personer. Tag en snak med din økonomiske rådgiver, det skulle gerne kunne give lidt mere overblik over din situation.Foto af Palle Høj