Abonnementsartikel

To undersøgelser viser, at med omtanke og opmærksomhed kan antallet af arbejdsulykker i landbruget reduceres med op mod 50 procent

Bedre arbejdssikkerhed i landbruget handler især om at gøre det til en vane at forudse og reagere på farlige situationer. Det mener specialkonsulent Morten Svane, Landscentret, og overlæge Ole Carstensen, Herning Sygehus, der begge arbejder med at forebygge skader og arbejdsulykker i landbruget.

På et kontor eller i en bank er der beskeden risiko for, at der sker en arbejdsulykke. Man kan måske snuble i gulvtæppet eller få en kop varm kaffe ned over sig. Omvendt er der i landbruget et hav af farlige arbejdssituationer.

Artiklen fortsætter efter annoncen

I 1999 omkom 21 mennesker under arbejde i landbruget. Dertil kom så alle de andre ulykker, som ikke fik dødelig udgang. Og selvom de fleste egentlig godt ved, at der skal passes på, sker der stadig mange ulykker i landbruget. Derfor er det vigtigt at være opmærksom på, om sikkerheden er i orden, især i pressede situationer.

På en travl og hektisk høstdag kan det derfor være en god idé at standse mejetærskeren lidt oftere og tjekke mekanikken, frem for hele tiden at køre på, fordi mange ulykker sker under stress.

Det nytter

Det hjælper at fokusere på sikkerheden og arbejdsmiljøet i landbruget, ikke mindst i forhold til de unge. Det viser resultaterne fra projektet "Arbejdsmiljø for unge i landbruget", der løb over tre år med syv millioner kroner i støtte fra Arbejdstilsynet.

Projektet blev fornylig afsluttet med et opløftende budskab: Antallet af skader faldt med 48 procent i de landbrug, som deltog, i sammenligning med landbrug, hvor man ikke fokuserede på sikkerhed.

Og antallet af ulykker, der krævede behandling hos læge eller på sygehus, faldt med hele 63 procent. En af de hyppigste skader, som er snitsår, faldt med næsten to tredjedele på de bedrifter, der var med. Forkerte forhold på bedrifterne blev forbedret med 51 procent.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Resultaterne viser også, at mange af undersøgelsens landmænd begyndte at bruge værnemidler som for eksempel masker og beskyttelsesbriller.

- Det er et meget kontant udtryk for, at det nytter at fokusere på sikkerhed og arbejdsmiljø i landbruget, siger specialkonsulent Morten Svane fra Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret.

Han har været faglig leder af projektet om arbejdsmiljø for unge i landbruget.

Vi ved det jo godt

Projektet samlede i den indledende fase læremestre og landbrugselever til diskussioner om sikkerhedsproblemer i landbruget. Unge og ældre kunne her fortælle om ulykker og snakke om hvorfor de sker. Det viste sig at være en god igangsætter.

- Der er egentlig ikke meget nyt i arbejdssikkerhed, for vi ved det jo godt. Det drejer sig især om at ændre holdning, så folk gør det til en vane at forudse og reagere, før tingene går galt - og dermed lærer at passe på sig selv, siger Morten Svane.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Han nævner mange eksempler på ulykker, der kunne være undgået. For eksempel landmanden der hoppede ned fra sin kartoffeloptager, men skred, kom ind under maskinen og døde af sine kvæstelser. Eller landmanden, hvis fingre kom for tæt på en maskine, der ikke var standset. Og hvorfor putte sine fingre ind i nærheden af noget, der arbejder med stor kraft, når man i stedet kan standse motoren eller måske bruge en skovl til at undersøge med? Med projektet kan Morten Svane sige, at vi er er blevet bedre til at passe på.

- Det er muligt at påvirke til en bedre sikkerhed, og så falder antallet af ulykker, siger Morten Svane.

Arbejdsmedicinsk undersøgelse

Resultaterne falder helt i tråd med en tidligere undersøgelse, der udgik fra Arbejdsmedicinsk Klinik på Herning Sygehus.

Knap 400 landbrug fra Ringkøbing Amt deltog, og i løbet af et år skete der i landbrugene 110 ulykker, som krævede lægebehandling eller besøg på sygehuset.

Blandt selvstændige landmænd oplevede 35 procent en personskadeulykke pr. år. Men i løbet af undersøgelsesperioden, der også indeholdt et forebyggende kursus for landmændene, blev antallet af arbejdsulykker reduceret med knap 40 procent.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Overlæge Ole Carstensen, Arbejdsmedicinsk Klinik, der var en af initivtagerne til undersøgelsen, peger på, at farerne i landbruget kan sammenlignes med arbejdsrisikoen i industrien. Det er et erhvervsvilkår, der kræver bevidsthed om og en holdning til sikkerhed, fordi det ikke er ligegyldigt, hvordan man omgås dyr og maskiner.

Undersøgelsen viste, at langt de fleste arbejdsulykker skete ved reparation- og vedligeholdelsesarbejder, hvor der er flere risikofyldte opgaver og rutiner.

- Landbruget er en meget varieret arbejdsplads, og landmænd laver selv mange ting. Derfor opstår der let farlige situationer. Næsten enhver landmand kan fortælle om en alvorlig ulykke på sig selv, en kollega eller familie, fortæller Ole Carstensen

Vigtigt med forebyggelse

- Mange på bedrifterne havde i starten af undersøgelsen den instilling til arbejdsulykker, at det nok ikke sker for mig. Derfor arbejdede vi i med at ændre holdning hos deltagerne, siger Ole Carstensen.

Landbruget ligger stadig højt med ulykker, men der er en nedadgående tendens. Ole Carstensen peger på, at det fortsat er vigtigt med forebyggelse, fordi bestemte ulykkestyper med jævne mellemrum gentager sig.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Det drejer sig for eksempel om gyllegasulykker med op til flere omkomne, ulykker med små børn , som falder ud af traktoren under kørsel eller en landmand, der bliver grebet af en arbejdende kraftoverføringsaksel og får armen trukket ind i en høstmaskine.

- Det viser, hvor vigtigt det er, at nogen fortsat går ud i landbruget og fortæller om sikkerhed, siger Ole Carstensen.

Både Herning-undersøgelsen og Landscentrets undersøgelse viser, at der ikke er langt fra at begynde at snakke om og diskutere problemerne og til, at den positive virkning kan måles.

-For eksempel begyndte dobbelt så mange at bruge sikkerhedstræsko efter vores kursus, fortæller Ole Carstensen.Faktaboks:

I forbindelse med projektet om "Arbejdsmiljø for unge i landbruget", er der lavet en sikkerhedsmappe. Mappen indeholder selvklæbende advarselsmærkater til opsætning i for eksempel stalde samt mange faktablade, der fortæller om hvordan man arbejder sikkert med eksempelvis sprøjtemidler, maskiner og dyr.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Der er trykt 3.000 mapper, som kan fås hos Landscentret, arbejdsmiljøkonsulenterne og ungdomskonsulenterne. Man kan også læse nærmere på www.landscentret/arbejdssikkerhed.foto 1: