Anvendelse af stråforkortere under de fastsatte EU-grænseværdier vil ikke give anledning til sundhedsmæssige betænkeligheder. Det fremgår af en redegørelse, der er udarbejdet af Fødevaredirektoratet, og som fødevareminister Mariann Fischer Boel torsdag 31. juli har oversendt til Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

Baggrunden er den senere tids debat om anvendelsen af stråforkortere.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Den tvivl, der i offentligheden er rejst om stråforkorternes sundhedsmæssige egenskaber, baserer sig på få undersøgelser, der enten ikke har anvendt de anerkendte testmetoder, der bør følges, når der forskes i toksikologiske effekter, eller også har det statistiske materiale i undersøgelsen været for svagt til, at der kunne drages nogen egentlig konklusion af de gennemførte forsøg, hedder det i redegørelsen.

Fødevaredirektoratet oplyser på den baggrund, at der på det foreliggende grundlag ikke kan rejses berettiget tvivl om fødevaresikkerheden med hensyn til de godkendte stråforkortere.

Fødevaredirektoratet oplyser endvidere, at det har til hensigt at iværksætte en undersøgelse rettet mod korn og kornprodukter, der er anprist "fri for stråforkorter", med henblik på at sikre, at de gældende anprisningsregler bliver overholdt.

Baggrunden herfor er, at der tidligere er konstateret overtrædelse af anprisningsregler på dette område, oplyser direktoratet.

Hele redegørelsen kan læses på Fødevaredirektoratets hjemmeside www.fdir.dk