Abonnementsartikel

Direktoratet for FødevareErhverv har givet 78 landmænd tilsagn om tilskud til reduktion af kvælstofkvote

78 landmænd har fået tilsagn fra Direktoratet for FødevareErhverv om tilskud til at reducere deres kvælstofkvote på i alt 27.600 hektar jord.

Dermed er der udsigt til, at udvaskningen af kvælstof til grundvandet bliver mindre og vandmiljøet i områderne bliver renere. Dette giver endvidere en større mangfoldighed i den omkringliggende natur, vurderer Fødevareministeriet.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Direktoratet for FødevareErhverv modtog i alt 121 ansøgninger om tilskud til at formindske kvælstofkvoten. 43 landmænd fik afslag, otte landmænd af formelle grunde, mens 35 landmænd har fået afslag, fordi deres bud var for dyrt.

Det højeste bud, som Direktoratet har accepteret, var på 29 kroner pr. kg N, og den laveste reduktion af kvælstofkvoten var på 20 procent.

Direktoratet oplyser, at de 78 landmænd, som har fået tilsagn om tilskud, i gennemsnit tilbød en pris på 26 kroner pr. kg N og en reduktion af kvælstofkvoten på 33 procent.

Samlet set udgør tilsagnsrammen for hele den fem-årige periode 23 millioner kroner.

Det er andet år, at ordningen med tilskud til at reducere kvælstofkvoten udbydes. I alt er cirka 47.000 hektar omfattet af ordningen, og Direktoratet for FødevareErhverv forventer, at forbruget af kvælstof falder med 410 ton på et år. Det vil bidrage til opfylde målene i Vandmiljøplan II.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Kvælstofkontrakter er en del af de miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger, som landmænd i hele landet kan søge om at få del i.

Tilbuddet gælder ikke kun landmænd i de særlige miljøfølsomme områder. Ordningen er et supplement til den nuværende indsats for at fremme miljøvenligt jordbrug. Hvert år i januar eller februar måned vurderes, om ordningen kan udbydes det pågældende år, oplyser Fødevareministeret.