Afrikansk svinepest er i foråret blevet klassificeret som en sygdom med høj risiko for indslæbning i europæiske svinebesætninger. Dette er foregået på EU-plan, og alle medlemslande skal nu have et beredskab over for denne sygdom. Det oplyser Fødevareministeret.

Den øgede risiko skyldes flere faktorer, for eksempel den større transport af grise, de mere åbne grænser, samt introduktion af svineracer, der holdes som kæledyr.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Afrikansk svinepest findes vidt udbredt på det afrikanske kontinent, hvor virus har levet i nogenlunde fredelig sameksistens med sin oprindelige vært, vortesvinet. Mange af de vildtlevende svineracer kan inficeres med dette virus uden at udvise alvorlige symptomer.

Afrikansk svinepest-virus er karakteristisk ved, at det udover sin svinevært har et infektionsstadie i en speciel art af flåter. Der har været enkelte tilfælde af Afrikansk svinepest i Europa, udbrud der heldigvis er blevet stoppet hurtigt.

Infektion på Sardinien

Bortset fra på Sardinien er infektionen udryddet i Europa, men i områder i Portugal, hvor der har været syge svin, er de inficerede flåter et problem; de risikerer at bære virus i op til otte år efter det sidste blodmåltid på en inficeret gris. Flåten kan ikke leve så højt mod nord som i Danmark.

De svineracer, man anvender i dansk svineproduktion, ser ud til at være mere modtagelige for afrikansk svinepest end vortesvinet. Ydermere er kontakten mellem svin i moderne stalde så tæt, at virus slet ikke behøver sin mellemvært, flåten.

Ved smitte med afrikansk svinepest i en besætning uden antistoffer risikeres hurtigt forløbende sygdom med ekstremt stor dødelighed. Det er derfor vigtigt at være forberedt på, at denne virus kan introduceres i danske svinebesætninger, oplyser Fødevareministeriet.

Artiklen fortsætter efter annoncen

På DVI, Lindholm, har man i flere år arbejdet med denne virus, og en eventuel mistanke om afrikansk svinepest vil derfor hurtigt kunne undersøges.