- Jeg er ikke overrasket over, at regeringen fjerner tilskud til erhvervslivet.

- Men når danske landmænd mister 250 mio. kr. i erhvervsstøtte, heraf 120 mio. kr. gennem konsulent- og vikarordninger, så forringer det rammevilkårene dramatisk og fjerner fokus fra det fremadrettede.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Regeringens siger ellers, at den vil give erhvervslivet bedre vilkår, siger Landbrugsraadets præsident Peter Gæmelke i en kommentar til finanslovsforslaget.

- Når det gælder forskning- og videnformidling er finanslovsforslaget langt fra slagkraftigt og ambitiøst nok til at sikre dansk landbrug og fødevareindustris førerposition i den internationale konkurrence.

- Tværtimod skæres der godt 50 mio. kr. fra Fødevareministeriets forsknings- og innovationsmidler, og konsulentordningerne på 75 mio. kr., der skal sikre landmændene den nyeste viden, falder bort.

Peter Gæmelke fremhæver desuden det paradoks i finanslovsforslaget, at mens EU vil bruge flere penge på udvikling af landdistrikter, så har regeringen skåret i midlerne til den medfinansiering, der er en forudsætning for at modtage EU-midler. Dermed afskærer regeringen Danmark fra at få del i EU-midlerne, fordi den vil spare penge i husholdningsbudgettet.

- Jeg anerkender, at regeringen har afsat en pulje på 119,2 mio. kr. til at lempe landbrugets jordskatter. Men regeringen glemmer, at jordskatterne i forvejen ville stige med 76 mio. kr., hvilket nærmest gør lettelsen symbolsk, konstaterer Peter Gæmelke.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Han har også udtrykt beklagelse over, at regeringen vil fjerne portotilskuddet til fagblade, hvilket vil betyde store ekstraomkostninger til blandt andet LandbrugsAvisen og MaskinBladet.

Endelig efterlyser præsidenten en finanslov, der tager den truende fedme-epidemi alvorligt. Han savner nogle slagkraftige kost- og ernæringsmæssige tiltag, der kan bidrage til folkesundheden.