Abonnementsartikel

Regeringen og Folketinget bør man genoverveje planen om besparelser på BSE-området

En afskaffelse af den såkaldte BSE-kompensation på 75 mio. kr. til næste år vil stille de danske kvægbrugere betydeligt dårligere end kollegerne i landene omkring os.

Regeringen har siden 2002 bidraget aktivt til bekæmpelsen af BSE ved at afsætte i alt 96 mio. kr. til at BSE-teste kvæg. Heraf stammer de 21 mio. kr. fra EU. Med finanslovsforslaget 2004 lægger regeringen op til, at den økonomiske byrde for overvågning af området skal hvile på landmanden.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Det er et ualmindeligt dårligt signal at sende til både landmænd og forbrugere. Nu hvor den offentlige debat er forstummet, og frygten for kogalskab er aftagende, skubber regeringen lige så stille regningen over til landmanden, siger Peder Philipp, formand for Dansk Kvæg, gårdejer. Han opfordrer regeringen til at genoverveje sit forslag.

Hos Dansk Kvæg ønsker man ikke at slække på overvågningen og kontrollen. Derfor er der heller ikke udsigt til, at udgifterne til BSE-bekæmpelsen bliver reduceret væsentligt foreløbigt.

I regeringens udspil skal udgifterne til at undersøge slagtedyr i fremtiden afholdes af slagterierne, mens landmanden kommer til at betale omkostningerne ved at få hentet selvdøde dyr, hvor der er risiko for smitte.

- Regeringen må tage et medansvar for, at danske landmænd får de samme vilkår og konkurrenceforhold som landmænd i de øvrige EU-lande, hvor staten fortsat udbetaler BSE-kompensation.

- For den enkelte kvægbruger kan dette indgreb betyde en ekstraudgift på op mod 18.000 kr., siger Peder Philipp.