Abonnementsartikel

Andelshaverne skal have et realistisk billede af de forretningsmæssige muligheder i økologien, siger Helle Skjold, kvalitetschef i Arla Foods Division Medlemmer

Det er konsummælksprodukterne, der trækker det økologiske læs hos Arla Foods. Det vil sige produkter som skummetmælk, minimælk og letmælk.

- Forbrugerne køber ikke ret meget økologisk ost og smør i forhold til mængden af konsummælk og surmælksprodukter, forklarer Helle Skjold, kvalitetschef i Arla Foods Division Medlemmer.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Med andre ord har Arla Foods ikke meget behov for mælk med et højt indhold af fedt og protein.

- Med udgangspunkt i afsætningen, har vi derfor valgt, at kompensere økologerne for deres meromkostninger med et øre pr. kg tillæg. Det, mener vi, er dækkende for de meromkostninger, der er.

- Der er jo samme meromkostning hos en jerseyøkolog for at lave en foderenhed ensilage eller hø som hos en andelshaver, der har køer af stor race, siger Helle Skjold.

Hun understreger også, at det er vigtigt, at andelshaverne får et realistisk billede af de forretningsmæssige muligheder i økologien.

Fordel for nogle leverandører

For de andelshavere, der har den mest koncentrerede mælk (højeste indhold af fedt og protein), er der et minus på op til 17 øre pr. kg mælk ved at blive betalt i øre pr. kg frem for i procent af basisprisen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Differencen svinder ind, når indholdet af protein og fedt nærmer sig det gennemsnitlige indhold, og er man en leverandør med tynd økologisk mælk, kan det ligefrem være en fordel, at økotillægget udbetales i øre pr. kg.

Med et økotillæg i øre pr. kg kan det måske også være en fordel at levere tyndere økologisk mælk. Men en ændring i mælkens indhold af fedt og protein i nedadgående retning kan give problemer med manglende gennemslag i fedtreguleringen.

Spørgsmålet er blot, hvor det økonomisk optimale niveau er i det enkelte kvoteår, og det vides først, når kvoteåret er ovre med udgangen af marts måned hvert år. Det er først på dette tidspunkt, det vides, hvordan gennemslagskraften af fedtreguleringen bliver – også selvom der er løbende orienteres om udviklingen på landsplan.

- Med vores nye afregningsmodel, der træder i kraft 1. oktober i år, er der incitament til at hæve mælkens indhold af protein og fedt, siger Helle Skjold.

Hvad der kan betale sig for den enkelte økolog med hensyn til mælkens koncentrationsgrad er derfor et spørgsmål, som bør belyses ved nærmere beregning.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Kompensation kan fortsætte

For at afbøde virkningen af at ændre økotillægget fra at være i procent af basisprisen til at være i øre pr. kg har Arla Foods bestyrelse besluttet, at der skal kompenseres i de tre første mejeriår startende fra 1. oktober 2004.

- Kompensationen bliver givet på basis af leverancen i indeværende mejeriår 2002/03 både med hensyn til mængde og indhold af værdistoffer, forklarer Helle Skjold.

Det betyder, at en producent, der leverer nøjagtig samme mælkemængde med højest det samme indhold af protein og fedt, vil køre videre som om intet var hændt helt frem til 1. oktober 2007. Dog vil prisen blive påvirket af, at råvareværdien sandsynligvis falder over den tre-årige periode.

Bestyrelsen for Arla Foods har også vedtaget, at ordningen med at kompensere skal vurderes igen på det tidspunkt.

- Der skal tages stilling til, hvordan udviklingen er, og det vil bestyrelsen gøre i det mejeriår, der ender 31. september 2007, siger Helle Skjold.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Jeg vil tro, at denne beslutning træffes i foråret 2007, siger Helle Skjold.

Låst på nuværende ejerskab

Arla Foods har også besluttet, at øgede leverancemængder fra den enkelte andelshaver udover niveauet i indeværende mejeriår eller højere indhold af fedt eller protein ikke skal kompenseres udover det almindelige økotillæg.

Alle, som indgår aftalen inden 1. oktober 2004, vil kunne udnytte kompensationsordningen. Det er således muligt blandt andet at oprette I/S inden 1. oktober 2004 og have ret til kompensation. Retten til kompensation er uoverdragelig.

Det gælder også, hvis en far vil samarbejde med sin søn.

Der er altså kun en mulighed for at bevare fuld kompensation, nemlig at fastlåse leverancen som den er i indeværende mejeriår.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Ikke alle kompenseres

Det er kun økologiske leverandører, som i indeværende år har en gennemsnitlig fedtprocent over 5,00, der kompenseres for ændringen af økotillægget.

- Det rammer de producenter, der på basis af de nu kendte forudsætninger ville have fået op til seks øre mere pr. kg mælk ved at få økotillæg i procent af basisprisen frem for i øre pr. kg, siger Helle Skjold.

Der er cirka 150, som med de nuværende forudsætninger taber mellem 0 og seks øre, mens der er cirka 54, der leverer økologisk mælk til Arla Foods med en fedtprocent over 5,00. Til gengæld er der 327 andelshavere, der får mere betalt med den nye model.

Overgangsordningen gælder kun i Danmark, da det er en kompensation for overgang til økotillæg i øre/kg, hvilket man allerede har i Sverige i dag.Fototekst