Abonnementsartikel

På Erhvervsskolerne i Aars har Dansk Kvæg sammen med DeLaval, SAC, Strangko og Westfalia udviklet en ny efteruddannelse til morgendagens servicemontører af malkemaskiner

I samme lokale på erhvervsskolerne i Aars står fire spritnye malkeanlæg fra DeLaval, SAC, Strangko og Westfalia. De er netop blevet brugt af de første kursister på den nye efteruddannelse for servicemontører af malkemaskiner.

Det er komplette Malkeanlæg, der kan simulere alle tænkelige fejl for at skabe værkstedsånd og udfordringer for kursisterne.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Den ny efteruddannelse er resultatet af tre års fælles bestræbelser i malkemaskinbranchen og Dansk Kvæg.

Banebrydende samarbejde

I Aars er malkemaskinbranchen, der i dagligdagen indbyrdes konkurrerer om de samme landmænd, gået sammen med Dansk Kvæg om en ny uddannelse af service- og anlægsmontører. Og det hele foregår på en erhvervsskole med tradition for tilknytning til landbruget.

Målet med den nye efteruddannelse er, at kvægproducenterne fremover får en ensartet, god service og rådgivning, uanset om de har eller køber et malkeanlæg fra DeLaval, SAC, Strangko eller Westfalia.

Uddannelsen standardiserer kravene til servicemontører og giver dem et mere ensartet syn på service og montering af malkeanlæg, der i sidste ende skal spare producenterne for udgifter.

I de andre nordiske lande har man forsøgt at skabe et lignende samarbejde mellem en fælles malkemaskinbranche og landmændenes organisation, men uden held.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Samarbejdet omkring den ny uddannelse er unikt i nordisk sammenhæng og er i sidste ende til glæde for mælkeproducenterne, siger Per Justesen, afdelingsleder i Dansk Kvæg, der er en af fædrene til den nye uddannelse.

Nyt fælles syn på service

Inden jul skal omkring 140 erfarne montører gennemgå kurset i Aars.

Uddannelsen er egentlig tiltænkt nye service- og anlægsmontører, men man besluttede sig for, at alle montører har brug for at få opgraderet deres viden. Efter de erfarne tager man fat på at undervise nyansatte montører.

Kurserne, der startede 1. september, varer tre dage og afsluttes med en prøve. Der er lavet nye undervisningsmaterialer til kurserne.

- Målet er, at alle service- og anlægsmontører fra 2004 kommer på kurset, inden de begynder at arbejde med malkeanlæg. Tidligere havde hvert malkemaskinfirma blot sin egen uddannelse, nu standardiserer vi, forklarer Bjarne Johansen, der er formand for malkemaskinbranchen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Malkemaskinproducenterne vil som hidtil hver især fortsætte med at give deres nyansatte servicemontører en teknisk grunduddannelse. Men i Aars går undervisningen videre ind i malkeanlæggets indflydelse på mælkens kvalitet, undervisning i yversundhed samt rigtig justering og montering af malkeanlæg.

Behovet for mere uddannelse hænger blandt andet sammen med, at mange service- og anlægsmontører ikke har kendskab til landbruget, sådan som man for eksempel får, når man har gået på en landbrugsskole. De er måske oprindeligt uddannede som smede med en fortid indenfor vvs-branchen, inden de blev servicemontører på malkemaskiner. Derfor har mange et beskedent kendskab til landbruget.

Det vil kurset i Aars råde bod på. Ud over det tekniske giver undervisningen i Aars også montørerne større forståelse for, at det er dyr, der arbejdes med, og at det handler om fødevarer.

Mælkekvaliteten er i højsædet

:Per Justesen, der har været en af tovholderne under opbygningen af den ny uddannelse, forklarer:

- Fokus er på yversundhed, og uddannelsen er væsentlig, fordi vi i dag har store malkebesætninger og teknisk mere og mere komplicerede malkeanlæg. De er ikke bare ligetil at servicere. Det handler om mange penge og mange dyr og fødevarer. Det kræver præcis service og en god serviceaftale, siger Per Justesen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Uddannelsen skal hjælpe landmanden til bedre mælkekvalitet. Det er ikke nok at servicere - rådgivning er også vigtig, og nu får vi fælles rådgivning om brugen af malkeanlæg, siger Bjarne Johansen.

- Vi er interesserede i, at der bruges de samme normer, iso-standarder og vurderinger, uanset om man kommer ud til landmanden som mælkerrådgiver eller servicemontør. Derfor må vi tale samme sprog og rådgive ens. Det er vigtigt, fordi det jo er den samme kunde, siger Per Justesen.

Den nye uddannelse er godkendt af Dansk Kvæg, der udsteder kompetancegivende bevis.

Udnytter stærke sider

Den nye efteruddannelse styrker samarbejdet mellem producenterne af malkeanlæg og Dansk Kvæg. Samtidig sker der en arbejdsdeling mellem servicemontører og mælkekvalitetsrådgivere.

Rådgiverne har også erhvervet sig stor viden om malkemaskiner. Selv om de i princippet beskæftiger sig med mælken fra yver til pattekop, opdager de ofte, at problemet, som de er tilkaldt for at løse, ligger i malkemaskinen, der måske arbejder med et forkert tryk på yveret. Derfor har rådgiverne gennem årene ligeledes beskæftiget sig meget med malkemaskiner.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Det er den viden, man nu systematiserer og videregiver i en ny landsdækkende uddannelse. (363605-1):