Abonnementsartikel

Som et af de få landbocentre tilbyder Landbo Midt rådgivning til landmænd, der oplever en personlig eller familiemæssig krise

Landbo Midt har i mere end fem et halvt år været på forkant med sin rådgivning til landmænd og deres familier.

Hos landboforeningen i Viborg kan landmanden ikke alene få råd fra økonomikonsulenten og svinerådgiveren, men også fra en socialkonsulent, der rådgiver om personlige problemer hos landbrugere. Landbo Midt tilbyder landmanden professionel rådgivning og hjælp til at komme videre, når livet kradser.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Sorg og krisehåndtering

En del af socialkonsulent Lone Vieland Mortensens arbejde på Landbo Midt drejer sig om at hjælpe mennesker gennem en forandring, så de finder en ny platform at betragte livet fra. Som for eksempel en landmand, der henvendte sig for at få en samtale.

- Den pågældende landmand havde mistet energien i forhold til sit arbejde og var ikke længere særlig produktiv, fortæller Lone Mortensen.

Under første samtale viste det sig, at landmanden for år tilbage havde mistet et barn. Tabet af barnet kostede ham senere ægteskabet, fordi ægtefællerne ikke i fællesskab kunne håndtere sorgen.

- Landmanden havde aldrig fået talt ud om tabet af barnet. Han havde svært ved at se sin situation i øjnene, men oplevede skyld og svigt, skønt han ikke på nogen måde var årsag til barnets pludselige død, fortæller Lone Mortensen.

- Vi havde et forløb over otte gange, hvor vi fik talt om problemerne. Og det flyttede ham hen til en ny selvforståelse, så han kunne genfinde energien og komme videre med sit liv og sin virksomhed, siger Lone Mortensen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Mange forskellige henvendelser

Langt fra alle henvendelser fra landmænd lige så alvorlige. Lone Mortensen rådgiver først og fremmest landmanden og familierne om mange forskellige problemer, når de oplever rådvildhed og får brug for en strategi til at komme videre.

Det kan for eksempel være et ægtepar, der ikke har samme opfattelse af, om de skal sælge eller kæmpe videre for deres gældsplagede gård.

- Her er det vigtigt, at det er en fælles beslutning, så ægtefællerne ved, hvor de har hinanden. Måske vil hustruen gerne væk, fordi hun ikke længere orker de økonomiske problemer, mens han ønsker at kæmpe videre.

- Mange henvendelser handler om, hvordan landbrugere får skabt eller afviklet deres livsprojekt, siger Lone Mortensen.

Lone Mortensen får også henvendelser om social-, arbejdsretlige eller andre juridiske spørgsmål. Eksempelvis når landmanden ønsker at begynde pensionisttilværelsen, hvor han måske oplever et tab af identitet ved at skulle forlade sin gård og begynde et nyt liv i et parcelhuskvarter.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Det kan også dreje sig om problemer med at håndtere en skilsmisse, om sygdom eller dødsfald i familien. Men Lone Mortensen bliver også tilkaldt for at løse konflikter i forbindelse med generationsskifte eller hjælper i ankesager om flexløn.

Få sagt til og fra

- Problemerne, jeg møder, handler ofte om, hvordan man taler sammen, fortæller Lone Mortensen.

- Det kan for eksempel være en landmand, der er frustreret over, at han ikke kan håndtere et problem med sit personale. Landmander oplever måske, at en medarbejder er ikke er omhyggelig nok, når han malker og ikke er tilstrækkeligt rolig, når han bevæger sig blandt kreaturerne, fortæller hun.

- Når der ikke talt om tingene, hjælper det ofte at landmand og medarbejder sætter sig sammen ved køkkenbordet, hvor vi i fællesskab drøfter problemet. Det kan være en helt ny situation at kunne sige tingene uden frygt for, at medhjælperen går sin vej, forklarer Lone Mortensen.

Øget behov

- Behovet for social rådgivning stiger. Landmænd bekymrer sig ikke mere end andre, men de er blevet mere realistiske. De er selvstændige, og i dag tænker flere på, at de kan få problemer, siger Lone Mortensen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Og så er landmænd nu mere opmærksomme på, at hvis de selv er udfarende, får de større indflydelse på udfaldet, fordi det øger handlemulighederne. Erkendelsen af, at her er noget landmanden ikke selv kan håndtere, men at en sparringspartner kan være med til at finde en løsning, kan flytte både ham selv og virksomheden, forklarer Lone Mortensen.

Sagerne har ifølge Lone Mortensen været der hele tiden. Det nye er, at flere i landbruget er begyndt at tale om problemer også i det offentlige rum. Det hænger sammen med, at familien er i risiko for at blive funktionstømt på grund af at vi alle skal være individuelle.

- Hvert familiemedlem har i dag sit eget liv og sit eget projekt. Derved taber vi det nære, det intime, og derfor placerer flere landbrugere ligesom lønmodtagere deres problem udenfor familien - og i vores tilfælde hos sin landboorganisation, forklarer Lone Mortensen.

Landbruger i et kompliceret samfund

- Landmænd lever i et minefelt, fordi landbruget er blevet en turbolent og kompliceret verden med mange forandringer. Også dygtige landmand kan komme i klemme. Landmænd er del af en selvstændighedskultur, men til forskel fra de fleste andre erhverv bor landmanden på sin egen virksomhed. Derfor kan han være meget overladt til sig selv og måske endda opleve sig meget alene - selv om han har en familie, forklarer Lone Mortensen om årsagerne.

Hun oplever det komplicerede som for eksempel øget lovgivning til landbruget, mere administration med flere papirer, at landmanden helst skal være på forkant med for eksempel det nyeste foder eller dyrevelfærd. Samtidig skal han tænke strategisk som en virksomhedsleder i forhold til lavkonjunkturer. Og så skal hen være fagligt dygtig.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Det betyder, at der alt i alt er store krav til landmanden, fordi han skal agere i en kompleks verden, siger Lone Mortensen.

En lang række af de problemer, som landbrugere oplever, falder uden for økonomikonsulenten eller svinerådgiverens område. Lone Mortensen tager sig derfor af de ting, som ikke falder ind under de kendte fagområder.

Hele mennesker kommer videre

- Jeg er stolt over at landbruget vil være ved at der er sociale problemer. Det viser, at de er hele mennesker, der tør komme videre, når de står i et problem, siger Lone Mortensen.

Danske landboforeninger har i alt blot ansat tre socialkonsulenter. Udover Lone Mortensen, Landbo Midt, tilbyder LandboNord og LRØ socialrådgivning. Men behovet er stigende - Hedens Agro er senest kommet med i samarbejdet om socialrådgivning hos Landbo Midt.:363612-1:Landbo Midt i Viborg tilbyder med socialkonsulent Lone Vieland Mortensen rådgivning om arbejdsretlige, familieretlige, personlige og familiemæssige problemer.