I 2002 udbetalte fosikringsselskaberne mere end 84 millioner kroner i erstatning for stormskader i landbruget. Heraf udbetalte Nykredit Forsikring alene cirka fem millioner kroner.

Kraftige storme kommer heldigvis ikke hvert år, men når de kommer, er der modsat ved brand, ofte tid til at forebygge en del af skaderne og minimere andre, inden stormen rammer landet.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Vvedligeholdelse betaler sig

Mange landbrugsbygninger er af ældre dato og samtidig udsættes de i dagligdagen for et stort slid. En af de vigtigste forudsætninger for at undgå stormskader er derfor at vedligeholde sine bygninger.

Husdyrproduktion afgiver fugt og ammoniakdampe, der tærer på bygningskonstruktionerne, ikke mindst på metal, hvor f.eks. søm, skruer og beslag hurtigt ruster op og mister deres evne til at holde konstruktionerne sammen.

Hvis bygningerne påføres en pludselig skade som for eksempel påkørsel, gælder det om snarest at få skaden repareret, for at der ikke skal opstå følgeskader. Ligeledes er det fornuftigt at vedligeholde de almindelige småskader, der løbende opstår. Det kan for eksempel være sætningsrevner i murværket.

- Desværre ser vi i forsikringsselskaberne ofte, at især ældre produktionsbygninger, der ofte ikke er tidssvarende, ikke bliver tilstrækkeligt vedligeholdt, fortæller bygningskonsulent Finn Hansen, Nykredit.

Gode råd

Finn Hansen giver en række gode råd om at vedligeholde landbrugsbygninger:

Artiklen fortsætter efter annoncen

Konstruktionen er vigtig

- Især gamle landbrugsbygninger lever ikke op til nutides normer og standarder for bygningskonstruktioner, men de kan med forholdsvis små midler forbedres og forstærkes, forklarer Finn Hansen.

I Nykredit Forsikring er man klar over, at der typisk først er opmærksomhed på bygningskonstruktioner, når landmanden ønsker at ændre bygningens anvendelse. Det kan for eksempel skyldes indkøb af maskiner, der kræver mere plads eller at bygningen nu skal bruges til noget andet på grund af ændringer i produktionen.

Men næsten uanset hvad det er der skal laves, er det en god ide at tage kontakt til fagfolk, der kan rådgive eller være entreprenører på arbejdet. Det er især vigtigt med rådgivere, hvis der skal ske indgreb i de bærende bygningskonstruktioner eller i den ydre klimaskærm, det vil sige mure og tagværk.

-Det er klart, at ved fejlhåndtering af en byggesag, hvor ombygningen ikke er udført korrekt og hvor fejlen først opdages i forbindelse med, at skaden anmeldes som stormskade, kan taksator derfor helt eller delvis være nødt til at afvise skaden, oplyser bygningskonsulent Finn Hansen.

Ved ombygninger kan det derfor være en god idé at tegne en entrepriseforsikring, der er en tillægsforsikring, som alene har til formål at dække skader ved ombygning, renovering eller nybyggeri.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Ved bygningsforandringer sender forsikringsselskabet ofte en konsulent ud for at besigtige forholdene og tale med ejeren om aktiviteterne.

-Konsulenten rådgiver også om forhold, der eventuelt skal være i orden for at forsikringsselskabet kan garantere dækning. Og samtidig kan forsikringsselskabet få reguleret risikoændringen og bygningens værdiforøgelse i forhold til præmien, oplyser Finn Hansen.

Hvis stormen er på vej

Finn Hansen har også et par råd til landmænd, når stormen eller orkanen er på vej mod Danmark:

Når skaden er sket.

Når stormen raser bør man først og fremmest hjælpe mennesker og dyr og iøvrigt begrænse skaderne, men vente indtil stormen er forbi med at fokusere på bygningerne.

Det kan være, der skal opstilles en nødgenerator til strømforsyning af ejendommen. Eller en tagflade skal måske afdækkes hen over beboelsen eller stalden. Et par ruder eller lignende kan være gået itu og skal dækkes af. Og der kan ligge løse tagplader eller andre bygningsmaterialer som udgør en fare og derfor skal ryddes op eller fjernes.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Den slags arbejde kan udføres ved egen hjælp eller man kan tage kontakt til Nykredits skadesvagt. Så snart det derefter er muligt, kontaktes forsikringsselskabet, siger Finn Hansen.

Landmanden vil i forbindelse med skadeanmeldelsen blive spurgt om blandt andet forsikringsnummer eller skadeadresse, hvad er der sket, herunder om at skitsere skadesomfanget.

Ved en stormskade kan man også hurtigt komme ind på behov for genhusning.Landmanden skal også redegøre for beskadigelser på eksempelvis løsøre samt forklare, hvad der er lavet af afværgeforanstaltninger og måske angive tidsforbruget eller hvem der er indgået aftaler med.

- Sørg også for at få en aftale med selskabet om, hvordan du kommer videre og husk at aflevere telefonnummer, som du kan træffes på både fastnet- og mobilnummer, opfordrer Finn Hansen.

- Herefter kan landmanden disponere efter de aftaler, han har indgået med forsikringsselskabets skadeafdeling, men det vil altid være godt lige at tage et par fotos af skaderne - for fotos fortæller mere end mange ord, slutter Finn Hansen.