Abonnementsartikel

Gunnar Clausen, Sadderup ved Esbjerg, mener, at Danish Crown betaler op til tre-fire kroner mindre pr. kg slagtet kødkvægskvier i forhold til eksportmarkedet.

Kødkvægproducent Gunnar Clausen står i et dilemma. På den ene side holder han af idealistiske grunde fast i slagterierne som aftager af sine Charolais-kvæg, der græsser på hans marker på Esbjerg-kanten.

På den anden side er han træt af, at hans mangeårige aftager - Danish Crown - ikke vil give den pris, som han kan få for sine kødkvægskvier på eksportmarkedet, hvor Dansk Supermarked er den store aftager.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Fået bod

Igennem årene har Gunnar Clausen, der har 35 ammekøer med opdræt foruden 88 hektar planteavl, i lighed med andre kvægbønder afsat nogle kreaturer uden om Danish Crown trods leveringspligt til slagterigiganten.

- Det har været almindelig kendt i branchen, at man har afsat nogle dyr på eksportmarkedet uden om Danish Crown, men det er slut nu, for Danish Crown er begyndt at håndhæve kontrakterne om, at man skal levere alle sine dyr til Danish Crown, siger Gunnar Clausen.

Han har ved tidligere lejligheder solgt på eksportmarkedet og måttet betale en bod på omkring 1.300 kroner for at misligholde leveringspligten med Danish Crown.

I mange år har Gunnar Clausen haft fornemmelse af, at hans fortjeneste var større ved at sælge på eksportmarkedet frem for til slagteriet. Men han har ikke kunnet dokumentere sine påstande - før CHR-registreret gav tilbagemelding om vægt og klassifikation af alle slagtede dyr.

10.000 kroner

- Dermed kan jeg sammenligne med Danish Crowns priser, fortæller Gunnar Clausen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Han har svært ved at forstå, hvorfor Danish Crown ikke kan tilbyde den samme pris.

- Jeg har spurgt om prisforskellen på flere kredsmøder, og jeg har aldrig kunnet få et fyldestgørende svar, siger Gunnar Clausen.

Han pointerer, at han kun har noteret prisforskellen mellem eksportmarkedet og Danish Crown for netop ungkvier mellem 500-600 kg levende vægt.

Med salg af en halv snes dyr om året beløber den manglende fortjeneste sig til 10-12.000 kroner.

- For mig er det et mindre beløb, men for landmænd med mange dyr er der tale om mange kroner, siger han.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Har spurgt

- Jeg har samlet dokumentation ind og haft møder på slagteriet i Herning. Men man undviger hele tiden mine spørgsmål, og det er irriterende, siger Gunnar Clausen og lægger en lille stak kuverter med sin korrespondancen med Danish Crown frem på køkkenbordet på Sadddeupvej 10-12 km øst for Esbjerg.

I et af brevene underskrevet af direktøren for Danish Crowns oksekødsdivision, Lorenz Hansen fremgår det, at man ikke har kunnet konstatere prisfejl, som Gunnar Clausen påstår.

I brevet dateret 23. februar 2001, skriver Lorenz Hansen endvidere:

- Jeg håber ligeledes, at du forstår, at jeg er nødt til at sætte en notering ud fra de muligheder, vi har i vor virksomhed, og ingen mulighed har for at kommentere andres prisfastsættelser for enkeltdyr.

Trods den fastlåste situation med Danish Crown understreger Gunnar Clausen, at det ikke er hans hensigt at slagte Danish Crown.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Jeg er tilhænger af, at man skal levere sine dyr til slagterierne, men jeg har bare svært ved at forstå, hvorfor de ikke kan give mig den samme pris, som på eksportmarkedet, siger Gunnar Clausen.

Ingen alternativer

Danish Crown forbliver formentlig også fremover aftager af Gunnar Clausens kødkvæg.

- Jeg vil sandsynligvis ikke kunne tjene ret meget ved at melde mig ud af Danish Crown, for så mister jeg min andel i efterbetalingen som andelshaver.

- Desuden har jeg kun mulighed for at brokke mig, når jeg er andelshaver og derigennem være med til at skabe debat om priserne hos Danish Crown og måske være med til at rykke nogle kommaer i den rigtige retning.

- Jeg håber også det en dag vil blive sådan, at slagteriet giver den rigtige pris, siger Gunnar Clausen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Hos Danish Crown har direktør Lorenz Hansen ingen kommentarer til den konkrete sag, men han oplyser, at Gunnar Clausen er velkommen til at henvende sig til slagteriet.