Auriga-koncernen, der tæller Hardi International A/S, er kommet fint ud af første halvår med en omsætningsfremgang på fem procent til 2.422 milliarder kroner og et resultat på 152 millioner kroner før skat mod 108 millioner kroner i samme periode sidste år.

Det er dog fortsat koncernens største forretningsgren, Cheminova A/S, der trækker det største læs med et resultat før skat på 173 millioner kroner.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Hardi har i første halvår af 2003 haft en omsætning på 502 millioner kroner mod 477 millioner kroner i samme periode i 2002.

Resultatet før skat for første halvår af 2003 er opgjort til en million kroner mod 11 millioner kroner i samme periode sidste år.

Omstruktureringer koster

Hardis regnskab er præget af omkostninger til omstruktureringer i forbindelse med flytning af produktionen fra Taastrup til Nr. Alslev og fra Nr. Alslev til Ungarn. Udgifterne hertil er opgjort til ni millioner kroner i årets første seks måneder, hvilket er mere end forventet.

Investeringsniveauet er også lavt i første halvår af 2003. Hardi har investeret otte millioner kroner mod 24 millioner kroner i samme periode sidste år.

Blandede markeder

Markedet for landbrugsmaskiner er ifølge Hardi præget af en uensartet udvikling. På det europæiske marked har man mærket en lavere aktivitet, mens det nordamerikanske og australske marked udviser gode takter.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Målt på omsætningen er Frankrig, der er Hardis største marked, faldet med 11 procent i forhold til 2002. Til gengæld er omsætningen i Nordamerika steget med 33 procent opgjort i lokal valuta.

Negative forventninger

Hardi forventer at nå en omsætning på 890 millioner kroner for hele året. På grund af usikkerheden omkring omstruktureringsomkostninger forventer virksomheden et negativt resultat før skat, men man oplyser, at det ikke bliver i samme størrelsesorden som i 2002.