Abonnementsartikel

Kontorchef i Udlændingestyrelsen erkender, at sagsbehandlingstiderne til tider kan være for lange - kommende praksis skulle gerne bringe ventetiden ned

I Udlændigestyrelsen erkender man, at sagsbehandlingstiden i forbindelse med arbejdstilladelser til udenlandske landbrugspraktikanter indimellem kan være for lang. Det siger Merete Pårensgaard, der er kontorchef i styrelsens erhvervskontor, der blandt andet tager sig af sagerne med landbrugspraktikanter.

- Jeg vil ikke afvise, at sagsbehandlingstiderne er for lange. Jeg er pt. ikke bekendt med gennemsnittet for vores sager, men vi har et mål om at behandle alle sager om praktikanter inden for to måneder, fortæller Merete Pårensgaard.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Hun bekræfter Dansk-Lettisk Selskabs påstande om, at det gennem årene er blevet mere og mere besværligt at få en arbejdstilladelse til landbrugspraktikanter.

- Tidligere fik man mere eller mindre en arbejdstilladelse automatisk, men i 2000 startede vi op med at se på, om tilladelserne til praktikanterne blev givet på det rigtige grundlag, siger Merete Pårensgaard.

Hun afviser, at der ligger chikane bag de lange sagsbehandlingstider.

- Det har vitterlig ikke noget med chikane at gøre. Det handler om, at vi skal behandle sagerne og give tilladelserne på det rigtige grundlag, siger Merete Pårensgaard.

Ny praksis på vejen

I Udlændingestyrelsen er der blevet arbejdet på at udarbejde redskaber, der kan lette sagsgangene. Inden for en overskuelig periode vil styrelsen introducere en ny model, som blandt andet skal sikre, at sagsbehandlingstiden for sager med praktikanter bringes ned.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Tilladelserne vil fremover ikke blive givet fra dag til dag, men inden for en rimelig tid, siger Merete Pårensgaard.

Mens en opholdstilladelse i dag betinges af blandt andet en arbejdsbeskrivelse udfærdiget af landmændene selv, bliver det i fremtiden omvendt.

- Vi er ved at revidere vores praksis med oplysningsskemaer om arbejdsbeskrivelserne, som fremover vil betyde, at landmændene i stedet modtager et skema, hvor de kan krydse af, hvilke arbejdsopgaver, praktikanten skal udføre, siger Merete Pårensgaard.

Hun fortæller, at arbejdsopgaverne i skemaet er udarbejdet af udvalg, som står for godkendelsen af praktiksteder.

Kalke-sagen

Historien om en arbejdsbeskrivelse indeholdende oplysninger om, at en praktikant skulle kalke og som afstedkom en vis morskab og samtidig forøget frustration hos Dansk-Lettisk Selskab, kender Merete Pårensgaard.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Man skal tænke på, at vi i Udlændingestyrelsen ikke er landbrugsuddannede, men sagen blev løst ved, at vi hentede yderligere oplysninger hos den pågældende landmand, påpeger Merete Pårensgaard.

Hun oplyser, at flere ansøgninger om praktikanter til landbrug ofte blive langvarige, fordi man fra ansøgernes side ikke har alle nødvendige papirer i orden. Det medfører til tider, at Udlændingestyrelsen skal kontakte ambassader i udlandet for at få fat i papirer fra praktikantens uddannelsesinistitution.