Abonnementsartikel

Både Kristeligt Folkeparti og Dansk Folkeparti frygter virkningen for små brug

Kristeligt Folkeparti er imod fjernelsen af støtten til landbrugets vikar- og konsulentordninger.

Partiets finanslovudspil indeholder en fuld genindsættelse af de to konti. Det drejer sig om 95 millioner kroner til konsulenterne og 28,6 millioner kroner til vikarordningen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Vikar- og konsulentordningerne vil fortrinsvis ramme de mindre brug og jordskatten, siger Mogens Nørgård Pedersen (KRF).

Det sker tilmed uden modregning i jordskatterne. Partiet afviser at koble de to ordninger til lavere jordskatter, som regeringen gør. Partiet er imod skat på produktionsjord og støtter derfor regeringens reduktion.

Kristeligt Folkeparti vil bruge fire milliarder kroner på børnene, udviklingslandene og samfundets svageste. Det strider direkte mod regeringens politik, så Mogens Nørgård Pedersen (KRF) regner kun med at indgå i forlig om delområder såsom kriminalforsorgen og natur.

SF strammer landbrugsskatter

SF præsenterede ligesom KRF et finanslovudspil 4. september, men med modsat fortegn på det landbrugsøkonomiske felt.

SF vil skaffe 1,6 milliarder kroner ved at fjerne bondegårdsreglen og loftet på landbrugets grundskyld.

Artiklen fortsætter efter annoncen

SF vil også afskaffe husdyrafskrivninger og stramme skattereglerne for andelsforeninger. Endelig skal lempelserne i beskatningen af ejendomsavancer væk.

Dansk Folkeparti tøver

Dansk Folkeparti vil ikke helt love regeringen at stemme for besparelsen på de to støtteordninger, som Kristian Thulesen Dahl (DF) betragter som omvendt lokkemad, som regeringen har indlagt i finanslovforslaget.

- Det statslige tilskud til landbrugets konsulent- og vikarydelser foreslås fjernet til fordel for nedsættelse af grundskatterne, siger han.

- Dansk Folkeparti er positiv over for tankegangen i forslaget, men vil have analyseret virkningen for specielt de mindre landbrug. Forslaget kan ramme skævt.

Herudover er det Dansk Folkepartis opfattelse, at erhvervet i høj grad efter regeringens forslag betaler "dobbelt" for nedsættelsen af grundskatterne, da disse i forvejen er steget relativt meget, erklærer Kristian Thulesen Dahl.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Folketinget førstebehandler finanslovforslaget tirsdag 9. september.