Abonnementsartikel

Et fund af Newcastle Disease i en flok vildænder understøtter myndighedernes mistanke om, at vildfugle var kilden til de alvorlige virusudbrud i sommeren 2002

Der er fundet Newcastle Disease-virus i en flok vildænder nær Klintholm Havn på Møn.

Ifølge Fødevareministeriet er der intet, som tyder på, at ænderne har smittet andet fjerkræ på Møn, men fundet bekræfter ifølge ministeriet mistanken om, at det store udbrud af den smitsomme og meget alvorlige fjerkræsygdom i sommeren 2002 kom fra vilde fugle.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Vildænderne på Møn blev fundet døde ved en mose, og undersøgelser på Danmarks Veterinærinstitut har vist, at de havde to forskellige virus i sig.

Det ene var Duck virus enteritis, som ikke er farligt for andet fjerkræ. Det andet var Paramyxovirus type 1, som kan give anledning til udbrud af Newcastle Disease i fjerkræbesætninger.

Ænderne er sandsynligvis døde af det første virus, idet ænder sjældent bliver syge af Newcastle Disease.

Der er ikke flere ænder tilbage i mosen, og en undersøgelse af dyrene i de fire registrerede fjerkræbesætninger på Møn har vist, at alle dyrene er sunde og raske. Der findes ingen større kommercielle fjerkræbesætninger på Møn, siger veterinærdirektør Preben Willeberg.

- Fundet af Newcastle Disease er interessant, fordi det understøtter vores mistanke om, at udbruddet sidste sommer kom fra vilde fugle. Der blev iværksat en undersøgelse for dette virus i vildfugle, og man fandt virus i en mild form hos to vildfugle, siger veterinærdirektøren.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Men fundet på Møn dokumenterer at den vilde fuglebestand fra tid til anden kan huse virus i en form, så det kan give anledning til Newcastle Disease, hvis det kommer ind i fjerkræbesætninger,

Fødevaredirektoratet arbejder for tiden sammen med fjerkræbranchen om at beskrive, hvordan man kan organisere at vaccinere fjerkræ mod Newcastle Disease. Arbejdet forventes afsluttet i løbet af kort tid.

Newcastle Disease-virus er kun farligt for fjerkræ og kan ikke smitte til mennesker.