Abonnementsartikel

AP Gyllevogne er klar med en ny gyllevogn, som er gennemgribende ændret i forhold til tidligere modeller fra firmaet

Tårnet er nyt. Kranen har fået længere rækkevidde, og læssehastigheden er sat i vejret. Vognen er sikret mod overløb, så der ikke kommer en tilsølet vogn på vejen.

Vangerne er nu bukket i profiler, så faconen passer til tanken og de bliver meget mere stive, så der ikke opstår revner i tanken.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Ventilerne er skiftet ud og skulle være mere skånsomme mod traktorens hydraulik end de ventiler, der tidligere blev anvendt.

Det er hovedændringerne i den nye gyllevogn fra AP Gyllevogne, Nykøbing Mors.

- Gyllebeholderne er blevet så store, at det har været nødvendigt at give kranen længere rækkevidde, og samtidig er effektivitetskravene i dag så store, at læssetiden er helt afgørende for især maskinstationerne, forklarer Eigil Andersen, AP Gyllevogne.

Med det nye tårn lover han, at læssekapaciteten er mellem 10.000 og 12.000 liter i minuttet, uanset om gyllen er tyk eller tynd.

- Vi ved, at det holder, fordi vi har prøvekørt den nye vogn hele efteråret i Salling, siger Eigil Andersen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Overløb tilbage i tanken

Han fremhæver desuden, at den nye gyllevogn er bygget som et helt lukket system, der ikke kan løbe over i tilfælde af overfyldning.

- Overløbet føres tilbage i gylletanken, og det er en stor fordel, fordi vi dermed undgår, at der løber gylle ned ad vognen, som også giver en masse svineri på vejene, siger Eigil Andersen.

Han har erfaret, at det er blevet meget vigtigt for en del kunder, at en gyllevogn på vejen ikke er ensbetydende med en masse svineri.

Eigil Andersen gør opmærksom på, at der også er sket mange grundlæggende ændringer på den nye gyllevogn.

- Vangerne er nu bukket i profiler, hvor faconen retter sig efter tanken. Det giver en stivere vogn og skal forhindre, at der kan opstå revner i tanken, forklarer Eigil Andersen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Vognene er med drejebar bogie.

Den produceres i forskellige størrelser med kapacitet fra 15 til 25 kubikmeter, men den mest efterspurgte størrelse er ifølge Eigil Andersen vognen på 20 kubikmeter.

Nye ventiler

De nye gyllevogne er forsynet med Danfoss PVG-ventiler, som er mere skånsomme for traktorens hydraulik.

- Samtidig er det en stor fordel, at vi kan nøjes med to slanger i traktoren, fremhæver Eigil Andersen.

AP Gyllevogne producerer selv bommen, og i de fleste tilfælde er der tale om slæbeslangebomme. Men firmaet har også produceret en del nedfældere.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Bommen hægtes meget let bag på gyllevognen, som har monteret en HE-VA-lift. Dette system betyder samtidig, at det er uhyre let at skifte nedfældersystem.

Nye sættevogne

AP Gyllevogne har også lanceret en serie meget store sættevogne til lastbiler.

- Vi ser en stigende tendens til, at gyllevogne skal blive på markerne, mens lastbilerne klarer transporten på vejene. Det har givet en stor efterspørgsel efter vogne med stor kapacitet, forklarer Eigil Andersen.

De nye sættevogne fra AP Gyllevogne har en kapacitet på 38 kubikmeter, og på grund af, at lastbiler har større oliemængde til rådighed end traktorer, er det muligt med en speciel kran at læsse vognen med 12-14 kubikmeter i minuttet. Det vil sige, at det kun tager omkring tre minutter at fylde sættevognen.

Kranen har desuden en betydeligt længere rækkevidde, så det er muligt for lastbilen at blive på vejen og række ind på marken, når for eksempel en buffertank skal fyldes.