Abonnementsartikel

I hvilken udstrækning skal Arla Foods stille sig tilfreds med det, man har nået, spørger ledelsen nu andelshaverne i en strategidebat

I de seneste tre år har Arla Foods arbejdet efter den strategiplan, der blev udfærdiget umiddelbart efter fusionen mellem MD Foods og Arla Ekonomiske Forening.

Jens Bigum, adm. direktør for Arla Foods, betegner den plan som et godt arbejdsredskab for det folkevalgte system og for de ansatte og som et middel til at bygge bro mellem de to.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Der skal noget ekstraordinært til, når to så store virksomheder går sammen, og vi har haft en væsentlig grad af målopfyldelse i forhold til den plan, siger han.

Tanken er nu at videreudvikle den strategiplan, så der er noget at køre efter de kommende år.

- Og man kan så diskutere, om det skal være frem til 2007 eller 2010. Bare man ikke holder kanonen for lavt, mener Jens Bigum.

Et udspil til andelshaverne

Første fase har været en dialog mellem koncerndirektørerne og divisionsdirektørerne, som har givet sit udspil til bestyrelsen for Arla Foods.

Herfra er det bearbejdede udspil gået videre til repræsentantskabet.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Det har været en meget positiv proces, som det er bekommet os godt at spille ud til.

- Tanken er, at den proces skal køre videre blandt andelshaverne. Spørgsmålet er blandt andet, i hvilken udstrækning Arla skal vokse, og i hvilken udstrækning skal man stille sig tilfreds med det, man har, siger Jens Bigum.

Han fremhæver, at det er meget principielt at tage den debat.

- Kan vi nøjes med Danmark og Sverige, eller hvad skal der til, for at vi i det hele taget har en ledende position i de kommende år.

- Efter fusionen med Express Dairies i Storbritannien er Arla EUs suverænt største mejeriselskab og langt større end nummer to.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Spørgsmålet er, hvad vi vil bruge den position til, siger Jens Bigum.

En god mælkepris

Målet er blandt andet at give andelshaverne en god mælkepris.

- Det mål står højt for en virksomhed som vores.

- Samtidig ved vi, at stilstand er lig tilbagegang. Det skal forstås på den måde, at verden ikke står stille, og hvis du står stille, kører verden forbi dig.

Den kendsgerning får Jens Bigum til at mene, at Arla mindst skal vokse i samme takt som selskabets kunder, og de vokser typisk med 10-12 procent om året.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Ejerne må forholde sig til, om de er enige i den analyse, eller ser de anderledes på tingene, siger Jens Bigum.

Han er af den opfattelse, at det er nødvendigt med ordentlige informationer for at kunne tage stilling til disse forhold.

- En af opgaverne den kommende vinter bliver derfor at bringe informationer og diskussionsoplæg ud blandt vores andelshavere, som kommer til møderne. De skal have et ordentligt beslutningsgrundlag, og det drejer sig ikke om at trække noget ned over hovedet på nogen, understreger Jens Bigum.

Han påpeger, at der slet ikke er taget stilling til, om der skal ske fusion, samarbejde eller andet med andre mejeriselskaber i EU.

Skal beskrive udfordringerne

Andelshaverne skal blandt andet orienteres om den faldende mælkepris, om den hårde konkurrence og om udskilningsløbet mellem mælkeproducenterne og mejerierne i Europa.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Hvis andelshaverne beslutter sig for, at mælkeprisen bedst sikres gennem vækst, er der ifølge Jens Bigum tre muligheder at vælge mellem, nemlig:

* fusioner med andre mejeriselskaber

Han mener selv, at den organiske vækst skal styrkes.

- Det kan også være, at de to øvrige muligheder skal anvendes i et eller andet omfang. Men det er ikke bare noget, man lige skal springe ud i.

Aktuelt er der ikke planer om hverken opkøb eller fusion.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Men kommer der muligheder, skal man være parat til at gribe dem, siger Jens Bigum.

Tænk konstruktivt

Hvis mulighederne byder sig, er det et spørgmål om at finde ud af, hvilke synergier der kan komme ud af et opkøb eller en fusion.

- Det kan kun nærmere analyser afsløre. Personligt er jeg ikke i tvivl om, at vi kommer til at tage stilling til opkøb af eller fusion med andre, siger Jens Bigum.

På den baggrund mener han, det er helt afgørende at få andelshavernes tilkendegivelse af hvilken vej, der kan gås.

- Så vi er endnu ikke klar til det sådanne skridt, men vi er klar til at tænke og vurdere på, om det er acceptabelt at gå en af disse veje.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Vi må ikke selv blokere for på nogle områder at tænke anderledes, mener Jens Bigum.

Han påpeger, at en eventuel fusionspartner skal rumme muligheder for synergier med Arla og måske komme med noget, man ikke i forvejen har.

- Vi må ikke blive svagere af et opkøb eller en fusion. Så det drejer sig ikke om at blive større for enhver pris.

Vækst koster penge

Såvel organisk vækst som vækst via opkøb af andre mejerivirksomheder kræver kapital.

- Det er helt indlysende, at Arla ikke har ubegrænsede resurser til at købe op for. Vi har ikke masser af milliarder til det formål.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Jeg er heller ikke i tvivl om, at der internt i Arla vil blive voldsom debat om kapitaldannelsen også i årene fremover.

- Fusioner andelsselskaber, der er ligeværdige partnere, kræver det derimod normalt ikke en masse kapital. Det så vi i fusionen mellem Arla og MD, siger Jens Bigum.

- En sådan fusion gør begge parter langt stærkere, end de var hver for sig.

- Så må vi se, om der er nogle af mulighederne, som af følelsesmæssige, politiske eller andre grunde er udelukket.

- For mig at se kan det godt være en vifte af disse muligheder, siger Jens Bigum. Foto