Det var faktisk ved lidt af en tilfældighed, at Finn Andersen, der driver planteavl på 241 hektar ved Vester Hassing, lige nord for Limfjorden, kom i berøring med den biologiske aktivator Medina tilbage i 1980"erne.

Hans fætter arbejdede dengang hos Vesthimmerlandsimporten ApS, som netop havde fået importen af Medina, en biologisk aktivator fremstillet i USA.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Nu er min fætter, én man kan stole på, så jeg prøvede Medina, fortæller Finn Andersen.

Aktivitet om vinteren

Medinaen blev i første omgang forsigtigt afprøvet i en 900 meter lang hvedemark ned mod Limfjorden, der i to gange 16 meter sprøjtespor blev sprøjtet med Medina i efteråret 1987.

Året efter i marts måned, hvor der var slud, gjorde Finn Andersen sammen med sin medarbejder Niels Chr. Kristensen nogle usædvanlige observationer på den sprøjtede mark.

- Vi gik tværs over marken og sparkede til nogle knolde, som lå over jorden, og de delte sig i to stykker. Når vi kom til de steder, hvor vi havde sprøjtet med Medina, splattede knoldene totalt ud og delte sig i syv-otte stykker, og det var dét, der greb os, fortæller Finn Andersen.

De kunne samtidig konstatere, at sjappet var væk i de områder, hvor der var sprøjtet med Medina, mens naboens marker var dækket af sjap.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Der var en helt anden aktivitet i jorden, og det har nogle fordele, påpeger Finn Andersen.

God muldning af snittet halm, en mere luftig jord, som er langt lettere at arbejde med, og som samtidig giver besparelser på maskinsiden og mindre forbrug af diesel, nævner han som fordele, han igennem 15 år har haft som følge af brugen af Medina.

- Vi har fået nogle bedre afgrøder, hvor vi kan konstatere, at stråene i hvedemarkerne er mellem 2,5 og 3 centimeter længere end før, vi anvendte Medina, siger Niels Chr. Kristensen.

Finn Andersen kan ligeledes konstatere, at markerne ned mod Limfjorden, der var sandet og i dårlig kultur, har nu fået en anden struktur, og sandjorden er blevet mere muldet

- Udbyttet ned mod fjorden var lavt, men nu har vi en helt anderledes jord derude og større udbytte, siger Finn Andersen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Betonmarker

Finn Andersen har fra tid til anden forpagtet jorder på naboegnen. Marker uden Medina hos naboerne har nærmest givet ham et chok, når han har foretaget jordbehandling på disse.

Han har haft et mageskifte med en nabo, hvis mark var i forbindelse med egne marker.

- Naboens jord var meget kompakt og stiv til sammenligning med mine, og samtidig har naboens mark fået husdyrgødning i mange år, bemærker Finn Andersen, der ikke selv har anvendt husdyrgødning i de seneste 20 år.

Biologisk aktivator

Ifølge importøren Knud Nielsen er Medina en biologisk aktivator, der øger den biologiske aktivitet i jorden. Det medfører en bedre omsætning af planterester, krummestruktur og bedre udnyttelse af næringsstofferne.

Han understreger, at det ikke er Medina som isoleret set giver de nævnte fordele, men de kemiske produkter, som bruges til pleje af marken, får en bedre effekt sammen med Medina.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Flere af disse fordele har Finn Andersen kunnet konstatere. Selv har han været så forundret over virkningen af Medina, at han ved flere lejligheder har besøgt fabrikken, der fremstiller produktet.

- Jeg har talt med folkene bag Medina i USA, og når man møder dem, er man ikke i tvivl om, at Medina har en gavnlig effekt, siger Finn Andersen.

Oversvømmelse

Med jorder helt ned til Limfjorden har han flere gange mærket naturens luner, og i 1985 blev en af del af markerne oversvømmet. Efter oversvømmelsen, der gik helt op til Finn Andersens stuehus omkring en kilometer fra fjorden, var der gennem længere tid problemer med, at jorden var blålig og lugtede råddent som følge af nedmuldet halm, der ikke blev nedbrudt.

- Efter vi har brugt Medina på de oversvømmede arealer, har vi ikke længere døjet med det problem, konstaterer Finn Andersen.

Tidligere tiders forsigtige anvendelse af Medina på et begrænset areal er blevet erstattet af en tro på produktet, og det har for længst resulteret i, at Medina nu sprøjtet på samtlige marker.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Økonomiske fordele

Økonomisk er der ifølge Finn Andersen en klar fordel ved at anvende Medina. Han peger på besparelse ved kørsel i markerne og et større udbytte. Hans udgifter til Medina beløber sig til 200 kroner pr. hektar.

Importøren Knud Nielsen er heller ikke i tvivl om, at produktet har sin berettigelse på danske jorder.

- Hvis ikke det virker, og landmændene ikke kan tjene penge og få et merudbytte, så tjener jeg jo heller ingen penge, siger Knud Nielsen.

Han anbefaler at anvende en liter pr. hektar om efteråret, og fire liter fordelt over sprøjtesæsonen.: