Abonnementsartikel

Danish Crown afregner slagtesvin uændret med 8,40 kroner pr. kg i ugen fra 6. oktober

Slagtesvin afregnes uændret med 8,40 kroner pr. kg i ugen fra 6. oktober. Også afregningsprisen for søer og orner er uændret.

Søer over 129,9 kg afregnes med 5,80 kroner pr. kg, mens orner afregnes med 3,80 kroner pr. kg.