Abonnementsartikel

Der gøres atter status over situationen for to forskellige låntyper fra Nykredit

Her er i oktober 2003 er det igen tid til at gøre status over de to låntyper, som vi har valgt at følge i 2003.

Vi følger udviklingen for et 30-årigt Tilpasningslån i danske kroner med årlig rentetilpasning og et 5 procent, 30-årigt, obligationslån. Lånene blev optaget 2. januar 2003 og er begge på 1 mio. kr. Den aktuelle kontantrestgæld og ydelse for de to låntyper er vist i henholdsvis figur 1 og 2.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Danske kroner med årlig rentetilpasning

Tilpasningslånet skal rentetilpasses ultimo 2003. Landbrugskunder, som har Tilpasningslån, der skal rentetilpasses, har allerede fået en brev med information om den forestående rentetilpasning.

Mange vil kunne se, at renten for lånet er faldet i forhold til sidste gang, lånet blev rentetilpasset. Vurderet ud fra det nuværende renteniveau - medio oktober 2003 - er renten for Tilpasningslån med årlig rentetilpasning således faldet med godt 0,5 procentpoint siden årsskiftet 2002-2003.

På nuværende tidspunkt er der udsigt til en stabil renteudvikling for den korte rente frem til rentetilpasningen i december måned.

Hvis man ønsker at låse renten for sit Tilpasningslån for en længere periode eller ønsker at fastlåse renten for Tilpasningslånet for det kommende år, skal man give besked til Nykredit i god tid inden 28. november 2003.

I forbindelse med rentetilpasningen er det muligt at ændrer sit Tilpasningslån til et Pauselån. En sådan ændring betyder, at man stopper for afdragsbetalingen på lånet i nogle år fremover.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Op til rentetilpasningen er det også nærliggende at overveje sin finansiering for den kommende periode. Introduktionen af de nye Pauselån giver anledning til lidt flere overvejelser her i efteråret 2003.

Ved det nuværende rentenievau er det for eksempel muligt at udskifte sit Tilpasningslån med årlig rentetilpasning til et 30-årigt Pauselån uden en nævneværdig ændring i nettoydelsen (30 procent skat).

Fordelen ved et 30-årigt Pauselån er, at obligationskurserne bag lånet er påvirkelige ved ændring i markedsrenten. Det gør, at det er muligt at få en konverteringsgevinst for et fastforrentet Pauselån, hvis markedsrenten stiger. Muligheden for at hente en konverteringsgevinst på et Tilpasningslån er meget begrænset, hvorimod lånets rente er sårbar over for stigninger i markedsrenten.

5 procent, fastforrentet, 30-årigt obligationslån

Det 5 procent, fastforrentede, 30-årige, obligationslån blev optaget til kurs 95,77 primo 2003. Aktuelt er kursen for 5 procent-obligationen 95,54. Det gør, at kontantrestgælden, som vist i figur 1, i dag er noget højere end kontantrestgælden for Tilpasningslånet.

Valg af et fastforrentet lån skal blandt andet vurderes i forhold til, at rente og ydelse er noget højere set i forhold til et Tilpasningslån.

Artiklen fortsætter efter annoncen

I figur 2 kan man se, at ydelsen før skat er cirka 4.000 kr. lavere i forhold til terminsydelsen for et 5 procent, 30-årigt, obligationslån.

Renten for Tilpasningslånet er lavere end for det fastforrentede lån. Det bevirker blandt andet, at afdragshastigheden for Tilpasningslånet indledningsvis er højere end for det fastforrentede obligationslån. Markedsrenten for det 30-årige obligationslån ligger i øjeblikket på det renteniveau, som var gældende i begyndelsen af 2003. Der har derfor endnu ikke været mulighed for at hente en konverteringsgevinst for et fastforrentet obligationslån optaget under de renteforhold, der var gældende i begyndelsen af 2003.

Vi anbefaler aktuelt

Til finansiering af landbrug anbefaler Nykredit i øjeblikket generelt en blandet finansiering.

Vi anbefaler en finansiering bestående af et 30-årigt, fastforrentet, 5 procent obligationslån og et Tilpasningslån i danske kroner. En blandet finansiering giver en lav ydelse, større sikkerhed og mere handlefrihed.

Den korte rente forbliver lav i de kommende måneder.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Dollaren er faldet i de seneste måneder især over for den japanske yen. Det er blandt andet et udtryk for, at den japanske økonomi i højere grad skal medvirke til at skabe balance i den globale økonomi.

Den amerikanske økonomi vil vinde på en svagere dollar. Aktuelt er der en betydelig fremgang i den amerikanske økonomi, hvilket bandt andet skyldes låneomlægninger og skattelettelse. Det har skabt en pæn forbrugsfremgang.

For tiden er der dog bekymring om, hvorvidt forbrugsfremgangen kan fastholdes, idet den økonomiske fremgang endnu ikke har givet sig udslag i højere beskæftigelse. Beskæftigelsesfremgang er forudsætningen for at fastholde stigningen i det amerikanske privatforbrug.

I USA udgør privatforbruget en meget betydelig del af den samlede økonomi, og økonomisk fremgang kræver, at der er fremgang i det amerikanske privatforbrug.

Den amerikanske centralbank (FED) ønsker, at renten forbliver lav i lang tid fremover for at sikre økonomisk fremgang i USA.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Euroområdet har hidtil været præget af økonomisk tilbagegang. De seneste meldinger fra Tyskland tyder imidlertid på fremgang på eksportmarkedet, ligesom der også er fremgang at spore på hjemmemarkedet.

Økonomien i andre lande inden for euroområdet er mindre positive. Alligevel er der udsigt til stigende produktion i euroområdet i sidste halvdel af 2003. En fortsat styrkelse af euroen overfor dollaren gør, at virksomhederne vil få det sværere på eksportmarkederne. En fortsat styrkelse af euroen over for dollaren gør, at en rentenedsættelse fra den europæiske centralbank (ECB) igen kan komme på dagsordenen.