Basisprisen er erstattet af en råvareværdi, og der er sket ændringer af kvalitetstillæg og -fradrag. Det er hovedtrækkene i den nye afregningsmodel, som Arla Foods andelshavere nu skal udregne sin mælkepris efter.

Den samlede virkning er ifølge et nyhedsbrev udsendt til andelshaverne, at den gennemsnitlige acontopris for mælk med 4,2 procent fedt og 3,4 procent protein sænkes med 8,2 øre pr. kg fra 1. oktober.

Artiklen fortsætter efter annoncen

I et priseksempel gennemgår Arla Foods den nye afregningsmodel på denne måde (gælder standardmælk med 4,2 procent fedt og 3,4 procent protein):

Arlas bestyrelse vil senest ved halvåret 31. marts 2004 igen tage stilling til aconotoprisen.

- I Sverige, hvor andelshaverne skal tilpasse sig et højere rådighedsbeløb i virksomheden, indføres i det kommende budgetår - dog kun som en overgangsordning - en acontoefterbetaling på to procent af råvareværdien, svarende til fem svenske øre pr. kg, oplyser Arla Foods.

For de svenske andelshavere gælder det dermed, at acontobetalingen falder med 10,6 svenske øre pr. kg fra 1. oktober. De to procent af råvareværdien vil blive fratrukket efterbetalingen ved årets afslutning.