Abonnementsartikel

Fødevareministeriet og Miljøministeriet holder i december en offentlig konference om Vandmiljøplan III

I begyndelsen af december holder Fødevareministeriet og Miljøministeriet en offentlig konference om Vandmiljøplan III. Det vil ske et par uger efter, at det faglige udredningsarbejde er færdigt i slutningen af november.

- Det er vigtigt for regeringen, at der er fuld åbenhed om denne proces. Derfor har vi valgt at afholde en offentlig konference, så hurtigt det er muligt, efter at det faglige grundlag er færdigt, siger fødevareminister Mariann Fischer Boel og miljøminister Hans Chr. Schmidt.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Udredningsarbejdet blev sat i gang i efteråret 2002 efter drøftelser i forligskredsen bag Vandmiljøplan II.

Der blev nedsat tre arbejdsgrupper med deltagelse af Finans-, Skatte-, Miljø- og Fødevareministeriet, de kommunale organisationer samt en bred deltagelse fra landbruget og de grønne organisationer (Dansk Landbrug, Økologisk Landsforening, Danmarks Naturfredningsforening, Det Økologiske Råd og WWF).

Til december foreligger desuden Danmarks JordbrugsForsknings og Danmarks Miljøundersøgelsers faglige evaluering af Vandmiljøplan II, som ligeledes er afgørende for den efterfølgende politiske debat om vandmiljøet og landbruget.

Yderligere oplysninger om Vandmiljøplan III kan findes på www.vmp3.dk