Abonnementsartikel

Slagteriet TiCan har de senere år været tvunget ud i at opsøge nye afsætningskanaler, samt opbygget egen salgsorganisation, og nu søger man partnerskaber i Østeuropa

Da TiCan i november 2002 udsendte en pressemeddelelse om årets resultat, var der en kort bemærkning om, at året var præget af en bevægelse fra slagteri til en international fødevarevirksomhed.

De tider er ovre, hvor TiCan i fællesskab med blandt andre konkurrenten Danish Crown trygt kunne afsætte sine produkter gennem afsætningskanaler som ESS-Food, Tulip og Gøl.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Danish Crown har nemlig de senere år opkøbt disse selskaber, og reelt presset TiCan ud i at finde alternative købere til de omkring 1,4 millioner svin, som årligt slagtes på slagteriet i Thisted.

Var afhængige

Omvæltningerne i afsætningskanalerne har betydet store strukturændringer for TiCan, men det har også sporet virksomheden ind på markedet for forædling, hvor man ser store muligheder for udvikling.

- Danish Crown kommer jo og overtager vores kunder hele tiden, så det er selvfølgelig en evig kamp at komme ud og søge nye afsætningskanaler. Men vi har et godt kommercielt forhold til ESS-Food, Tulip og Gøl og handler fortsat med dem.

Vores eneste betingelse er, at vi får konkurrencedygtige priser, og at de mængder, vi sælger til de pågældende kunder, ikke sætter os i et afhængighedsforhold af dem, fortæller Ove Thejls.

Fokus på produktion

Tilbage i 1990’erne var TiCan en meget produktionsorienteret virksomhed, som var yderst afhængig af ESS-Food, Tulip og Gøl, idet de aftog op mod 85 procent af TiCans samlede produktion.

Artiklen fortsætter efter annoncen

I ly af fusionsbølgerne i den danske svinesektor fik TiCan ifølge Ove Thejls den fornødne ro til at opbygge sin egen salgsorganisation.

Det har bevirket, at en langt mindre del af den samlede afsætning nu går til de tidligere medejede afsætningskanaler blandt andet takket været opbygning af en engelsk organisation – TiCan UK, hvor man er etableret med tre selskaber.

Kontrolleret vækst

I TiCan ønsker man ikke at vokse for volumens skyld. De syv procents markedsandele i Danmark skal fastholdes, og en jævn forøgelse af markedet ser Ove Thejls gerne.

- Vi har lagt os sådan til rette, at vi er mindst muligt sårbare, fordi vi ikke har gjort os afhængige af et bestemt marked. Og vi vil ikke have for stor markedsandel nogle steder.

- På de bedst betalende markeder vil vi godt op på otte-ti procent. Men vi kunne aldrig drømme om at tage 20-30 procent af et bestemt marked, fordi vi vil blive hårdere ramt end konkurrenterne, hvis der bliver hård konkurrence på dette marked, og priserne dumpes, siger Ove Thejls.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Med en nyligt opnået miljøgodkendelse kan TiCan ekspander, så der årligt kan slagtes op mod 1,6 millioner svin om året i Thisted.

- Vi vil se en vækst inden for slagteområdet, men det vil være en kontrolleret og styret vækst på tre procent om året, siger Ove Thejls.

Årets dårlige historie

Foruden forædlingsaktiviteter i England har TiCan i det forgangne år også forsøgt sig med TiCan Foods i Ansager, som man etablerede for et år siden i fællesskab med Villy Theilgaard A/S. Et projekt, som ikke er forløbet efter Ove Thejls’ planer.

- Vi må indrømme, at vi er kommet skævt fra start i det samarbejde, og TiCan Foods er årets dårlige historie, som vil give et underskud på mellem otte og 10 millioner kroner. Det er meget kritisabelt, yderst uheldigt og amatøragtigt, siger Ove Thejls.

Han påpeger, at man fortsat har ambitioner på forædlingsvirksomheden i Ansager. Foreløbig har man afbrudt samarbejdet med Theilgaard-familien, overtaget alle aktierne og sat sig på ledelsen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Vi er nede at suge grundvand, og vi forsøger at arbejde os fremad nu. Vi har ikke mistet modet endnu, for vi mener, idéen er rigtig.

Vi har haft for lidt styring det første år, men det har vi taget hånd om, og arbejder fremad og regner minimum med break even i indeværende år, siger Ove Thejls.

Partnerskaber

Tankerne om øget forædling er også fremadrettede, mener Ove Thejls.

- Bestyrelsen har besluttet, at man ønsker at have en mere aggressiv vækst inden for forarbejdning og convenience-prægede fødevarer. Slagtningen er selvfølgelig basisproduktionen, og den vil stadig lægge i regi af andelsvirksomheden og altid være 100 procent kontrolleret af landmændene.

- Men det, der lægger derudover, når vi forlader skærestuen i Thisted, det vil vi gerne dele med nogle partnere, fortæller Ove Thejls.

Artiklen fortsætter efter annoncen

I ledelsen af TiCan er man på udkig efter egnede virksomhedspartnere på specielt det østeuropæiske marked.

- Vi er nødt til at gå dybere ind i forarbejdningsprocessen på vores varer og tilføre dem værdi for at kunne forsvare de omkostninger, der lægger i den proces.

- Det kan meget vel betyde en etablering eller form for partnership med virksomheder på de østeuropæiske markeder, siger Ove Thejls.

TiCan er villig til at skyde omkring 100 millioner kroner i nye samarbejder eller opkøb af virksomheder.

- Jeg vurderer, at vi kan spendere omkring 100 millioner kroner på direkte investering i udlandet. Men det er ikke sikkert, det er tilstrækkeligt til, at vi får den placering på markedet, som vi ønsker.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Virksomheder er dyre, specielt de gode virksomheder, siger Ove Thejls.

Status quo

Regnskabet for TiCan er lige på trapperne, og Ove Thejls er ikke uvillig til at åbne lidt op for posen for de finansielle nøgletal.

- Koncernomsætningen vil ikke afvige ret meget fra sidste år. I moderselskabet er omsætningen faldet en smule på grund af de lave svinepriser, siger Ove Thejls.

Han peger på, at valutaerne er gået slagteriet imod.

- 50 procent af vores omsætning er afregnet i pund, dollar og yen, og de valutaer har været under pres på grund af en stærk euro de seneste par år, og det er klart, at det presser omsætningen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- I år har vi haft en vækst i Danmark i forbindelse med etablering af TiCan Foods i Ansager, hvor vi har en omsætning på 130 millioner kroner. Det er for en stor dels vedkommende ny omsætning, der er kommet ind i vores koncern, siger Ove Thejls.