Abonnementsartikel

TiCans direktør, Ove Thejls, er ikke i tvivl om, at den fremtidige konkurrence og ændrede forbrugsvaner vil presse slagerisektoren ud i en øget forarbejdningsgrad

Den danske svinesektor kan ikke komme uden om det. Brasilianerne og andre svineproducerende lande presser for alvor den stolte danske tradition med at lave kvalitetssvinekød til fornuftige penge.

Det ved administrerende direktør for TiCan Ove Thejls bedre end de fleste. Han har taget bestik af situationen og alvoren, da MaskinBladet møder ham i bestyrelseslokalet i TiCans administrationsbygning med udsigt til havnen i Thisted.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Hos TiCan har man reageret i forhold til de konturer, der lurer i horisonten med billigt producerede svin fra en lang række lande. Opskriften mod truslerne er knopskydninger med nye forretningsområder - forædlingssektoren.

Skridtet har man foretaget dels for at få en andel af den bedre margin, som der er for forarbejdede produkter, og dels for at sprede sine aktiviteter inden udenlandske konkurrenter for alvor gør livet surt for de danske slagterier.

For den dag kommer, mener Ove Thejls.

Dansk verdensrekord

- Vi skal vende os til en hårdere konkurrence. I Danmark har vi været knaldgode til at forædle primærprodukterne, og vi har nok verdensrekord i effektivitet ude på landbrugsejendommen ved, at vi kan komme op på 30 grise pr. årsso.

Han mener, at dansk svineproduktion på det avlsmæssige område har haft et konkurrencemæssigt forspring.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Men grænsen for at presse effektiviteten yderligere ude hos primærproducenten er tæt på at være nået, fordi der blandt andet skal tages hensyn til dyrevelfærd.

- Derfor vil der på primærproduktionen komme en øget konkurrence fra andre lande, hvor arbejdskraften og jorden er billig, siger Ove Thejls.

Han peger på de 10 kommende EU-lande som områder, der i fremtiden kan byde Danmark konkurrence på svineproduktion.

- Der er nogle ressourcer til at producere svinekød i de lande, og i takt med, at de får effektiviteten op, vil der selvfølgelig komme konkurrence.

- Men vi tror stadig på, at det varer otte-ti år, siger Ove Thejls.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Presses fra flere fronter

Tyskland, Holland og Polen er ifølge Ove Thejls andre lande, som man i den danske svinesektor også er nødt til at tage meget seriøst.

- De lande puster os også i nakken rent kvalitetsmæssigt, og det vil betyde, at konkurrencen på primærproducentsiden kommer yderligere under pres, siger Ove Thejls.

Løsningen for den danske svinesektor er ikke ligefrem - men den skal findes ved, at man i højere grad forarbejder svinekødet.

- For fortsat at have en succesfuld svinesektor i Danmark er virksomhederne nødt til at gå ind i yderligere værditilvækst i varerne – altså putte mere værdi ind i varen.

- Det har vi ikke været dygtige til, mener Ove Thejls.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Han peger på konkurrencen mellem landets mange slagterier, der har raset siden antallet af slagterier toppede i 1962, som årsag til, at man i Danmark ikke har stor erfaring med værditilvækst i varerne i form af smag, forarbejdning, tilberedningsformer og komposition.

- Fordi, der har været konkurrence slagterierne imellem, har man forsømt forædlingssiden og den værditilvækst, der ligger i forædlingen, fordi man krampagtigt har forsøgt at forbedre sin økonomi på basisproduktionen som slagtning, opskæring og udbening.

- Derfor har vi i stor stil været leverandører af bulkvarer til nogle af vores eksportvarer, siger Ove Thejls.

Slagterierne skal løfte

Mens svineproducenterne har nok at gøre med at holde sammen på økonomien, ser Ove Thejls det som slagteriernes opgave at modstå den fremtidige konkurrence.

- Hvis mine teorier holder stik om, at primærproducenten har svært ved at forbedre sin konkurrenceevne - han kan kun blive større og dermed mere effektiv - så er udfordringen i fremtiden, at det er slagterierne og forarbejdningssiden, der skal være løftestangen til at bevare sektorens konkurrenceevne nationalt og internationalt set, siger Ove Thejls.

Artiklen fortsætter efter annoncen

På hans eget slagteri er man i disse år på udkig efter egnede virksomheder og partnere, som kan være med til at forøge TiCans aktiviteter på forædlingsområdet.

Køb af billigt kød

En af måderne at klare konkurrencen på kan være at aftage noget af svinekødet fra lande, som producerer billigt kød.

- I Brasilien er man god til at avle svin, få dem slagtet og sendt af sted som bulkvarer. På råvaresiden vil der være en øget konkurrence, men det kan også give nogle muligheder.

- For hvis vi bliver dygtige til at putte viden ind i varerne, hvorfor så ikke bruge brasilianske råvarer som en del af processen, siger Ove Thejls.

Han peger på, at man på forædlingsvirksomheden TiCan Foods og i sine engelske selskaber har udarbejdet et koncept, som bygger på, at man skal være god til at sælge det dansk forarbejdede svinekød på højprismarkeder.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Så kan vi eventuelt købe andre nationers svinekød til vores forædling og få nogle gode forædlede varer ud af det.

- Så længe vi har mulighed for det, skal vi gøre det, siger Ove Thejls.

Politisk forandring

De politiske vinde trækker i retning af, at verdenshandlen bliver mere og mere fri. Det er ifølge Ove Thejls ikke ubetinget en fordel for den danske svinesektor, for det betyder, at et land som Brasilien vil få lettere adgang til det europæiske marked.

- Det er et spørgsmål om tid, hvor længe man kan opretholde EU-støtteordninger for at sikre svinesektorens overlevelse. Der vil blive åbnet mere og mere op for handlen, og det vil betyde en øget konkurrence fra lande som Brasilien.

- Det skal vi naturligvis have fokus på, og derfor er det meget vigtigt at få mere viden ind i vores produkter. Det gør brasilianerne ikke.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- De sælger halve svin til Rusland, og det kan selvfølgelig være en forstyrrende faktor for os, fordi vi også leverer ind til kød til i Rusland, siger Ove Thejls.

Andre forbrugsvaner

For Ove Thejls er slutbrugeren – forbrugeren – også en central faktor for fremtidens landbrug. Forbrugsvanerne er under kraftig forandring, og den udvikling forsøger TiCan at tilpasse sine strategier til.

- Man ser en udvikling i retning af, at hr. og fru Jensen ikke bruger ret meget tid på at forberede deres eget måltid. Hvor man for 50 år siden brugte fire timer på at tilberede maden, så kommer man ned på, at man om 10 år bruger 10 minutter om dagen i en almindelig husholdning, forudser Ove Thejls.

Han tror på et kraftigt øget marked for færdiglavet mad på arbejdspladserne, i hjemmene og i form af flere måltider uden for hjemmet.

- Der vil blive en vækst inden for catering- og foodsektoren, som vi skal være opmærksomme på. Det er detailhandlen selvfølgelig også opmærksom på, for det er en omsætning, som i en vis udstrækning går fra dem.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Vi ser allerede, at de går ind i en del af de aktiviteter, siger Ove Thejls.

Han tror, at fremtidens produkter i langt højere grad vil bestå af halv- og helfærdige varer.

- Fremtidens produkter vil i langt højere grad blive convenience food og halv- og helfærdige varer.

- I TiCan Foods har vi en idé om at levere semi-cenvenience – halvtilberedte retter, hvor fru Jensen bare skal sætte stegen i ovnen i 35 minutter, og alt er forberedt til hende, siger Ove Thejls.

Thy bliver efter hans opfattelse ikke den region, hvor de nye madtendenser først slår igennem, men de vil dukke op.

- Vi vil på det område forsøge at sprede os over hele landet via samarbejder med supermarkedskæderne og lære af det engelske marked, hvor vi er etableret med forædling. De trends, vi ser i USA og i England, vil komme til kontinentet og Danmark efter en kortere årrække, vurderer Ove Thejls.

Vigtigt med sporbarhed

Fremtiden kan ifølge Ove Thejls også meget vel byde på mere kontrol og flere krav fra myndigheder og forbrugere. Kort sagt vil der komme øget fokus på sporbarhed – og det er essentielt for den fremsynede virksomhed at være på forkant på det område.

Mange virksomheder har allerede knækket nakken på grund af mistanker om dårlig hygiejne i forarbejdningsfasen.

Ove Thejls og TiCan har de seneste måneder netop haft problematikken om sporbarhed tæt ind på kroppen, da en svensk restaurant for et par måneder siden havde solgt kebabkød, hvor flere end 100 mennesker blev syge på grund af salmonellabakterier.

Sagen blev slået stort op i medierne, og de svenske myndigheder var ikke sene til at udpege kødet, svinenakker fra TiCan, som årsag til sygdomsudbruddet.

Det skete selv om, de selv samme myndigheder øjeblikkeligt havde lukket den pågældende restaurant, fordi hygiejnen ikke var i orden.

- Vi bliver pludselig hængt ud i de svenske medier, og man fjerner fuldstændigt fokus fra de uhygiejniske forhold i Sverige, som er årsag til, at salmonella blussede ukontrollabelt op, og folk derfor blev syge, fortæller Ove Thejls.

På et møde med de svenske myndigheder for en måned siden reddede TiCan alligevel trådene ud.

- De erkendte, at årsagen til sygdomstilfældene var den uhygiejniske håndtering af kødet i Sverige. Men de mener stadig, der er en vis sandsynlighed for, at de første bakterier kommer fra Danmark, og det kan vi ikke afvise. Men det er i hvert fald ikke dem, der er skyld i sygdomstilfældene, påpeger Ove Thejls.

Kritisabel håndtering af kød

Undervejs i den langstrakte sag fik han indgående kendskab til en uacceptabel håndtering af kødet, og den fremgangsmåde er han stærkt forundret over kan finde sted, hvor der er mere og mere fokus på sporbarhedsparametre.

Hos TiCan fandt man nemlig efterfølgende ud af, at de prøver, der blev taget af det ferske kød, var forarbejdet af en grossist, som havde købt kødet af en importør, der igen havde købt kødet gennem TiCan.

- Kødet hos grossisten blev pakket tilbage i vores kartoner med en ny etikette på. Det er yderst uheldigt og i hvert fald forbudt at gøre i Danmark, siger Ove Thejls.

Dyr sag

Sagen har ikke været omkostningsfri for TiCan. I første omgang reagerede man på anklagerne ved at stoppe eksporten af nakker til Sverige.

- Det har kostet en del kroner og øre. Umiddelbart efter sagen var på sit højeste, mistede vi omkring en million kroner i omsætning om ugen, siger Ove Thejls

Udviklingen er langsomt blevet vendt. Blandt andet har man været nødt til at sænke priserne, men nakker, som var centrum i kebabsagen, eksporterer man endnu ikke. Bevidstheden om, at man som kødproducent ikke skal foretage mange uheldige skridt i forhold til forbrugernes valg, er til stede hos Ove Thejls.

- Vi har ikke genoptaget eksporten af nakker, fordi vi ikke kan holde til at have en tilsvarende sag - ikke lige nu i hvert fald. Og vi føler os ikke overbevist om, at vores kød ikke er i fokus i Sverige.

- Det skyldes naturligvis også, at vores navn er blevet svinet noget til på det svenske marked, påpeger Ove Thejls.

Kontrol af foranstaltninger

Efter sagen har TiCan sat mange ressourcer ind på at optimere alle sikkerhedsforanstaltninger.

- Vi har været inde at kigge på alle vores sikkerhedsforanstaltninger for at se, om der er nogle steder, hvor der er et svigt.

- Man sidder naturligvis med en vis nervøsitet i kroppen med hensyn til, om der er sket en fodfejl her i huset. Men vi har haft veterinærerne på sidelinjen, og de har tjekket alle vores procedurer igennem og blåstemplet dem.

- Det er naturligvis rart med en blåstempling, men det ændrer ikke ved, at vi selvfølgelig har ekstra fokus på alt, hvad der hedder fødevaresikkerhed, siger Ove Thejls. :