Abonnementsartikel

Vi står nu i Danmark i den situation, at vores regering har besluttet sig for at slippe menneskeskabte planter løs i den danske natur. Det er de såkaldte GM-afgrøder.

I den forbindelse kan jeg ikke forstå, at jeg, som en af de heldige, der har fået rådighed over en lod af landets jord, ikke er blevet spurgt. Man har efter min opfattelse udelukkende lytter til det agroindustrielle-kompleks.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Mon ikke det er, fordi man fra komplekset er bange for svaret? Jeg tror, at industrien og andre godt ved, at man er på gyngende grund. Alle urepræsentative netafstemninger både i dette blad men bemærkelsesværdigt nok også den seneste om emnet 18. september 2003 i Landbrugsavisen viser en stor modstand mod de kunstige planter.

Spørgsmålet var: Skal det være lovligt at dyrke gensplejsede afgrøder i Danmark?

Den store modstand deler jeg med en stor del af forbrugerne uden, at det dermed er udtryk for, at vi blot er maskinstormere, der modsætter os alt nyt.

Personligt har jeg intet imod, at gensplejsning anvendes i medicinindustrien, hvor de kunstigt frembragte organismer holdes i lukkede systemer uden mulighed for at sprede sig til den frie natur.

Men at sætte kunstige planter ud i den danske flora er ligeså lidt sikkert, som det for den danske svineproduktion ville være at genudsætte vildsvin i de danske skove.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Hvis det skete, ville det agroindustrielle-kompleks rulle ud med det tunge skyts. Det er vor eksport, der er i fare, fødevaresikkerheden er truet og så videre.

For mig er der den store forskel, at vildsvinet er et dyr, der naturligt hører hjemme i Danmark. Det er blot blevet udryddet, fordi det ikke passer ind i det kulturlandskab, vi mennesker har skabt, mens de kunstige planter under ingen omstændigheder er et naturligt islæt.

Det værste er, at jeg på igen måde kan holde mig fri for de kunstige planter i min produktion, med mindre jeg dyrker økologisk landbrug.

Grunden hertil er, at det mærkningssystem for GMO - det uforståelige navn for kunstige planter, er blevet så tåbeligt, at det foder, jeg bruger, skal være mærket, hvis det indeholder GMO,mens det kød og den mælk, der er resultatet af fodringen, ikke skal mærkes.

Jeg kan derfor ikke få den nødvendige merpris for naturlige produkter, som bliver nødvendig, hvis jeg skal indkøbe GMO-frit foder. Man kan nemlig ikke forvente en merpris på de GMO-frie produkter, fordi de i både transportleddet og i produktionsleddet skal holdes adskilte.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Derfor bliver jeg og alle andre bønder, der ønsker at være frie bønder i et levende land, af en såkaldt liberal regering og af økonomiske årsager tvunget til at dyrke kunstige planter med risiko for at slå landet ihjel.