Abonnementsartikel

En dækkende forsikring kræver, at alle aktiver er med, og sumforsikring kan give ubehagelige overraskelser

Det er ikke altid en god ide at overtage sælgers forsikring. En sælger gav 32.800 kr. i årlig præmie for en forsikring, der dækkede hans behov.

Forsikringsbehovet blev analyseret og køber endte op med at skulle betale godt 54.000 kr. Sælgers forsikring var målsat på at stoppe produktionen. Derfor var der denne store forskel i præmie.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Havde køber beholdt samme forsikring, som sælger havde, og der var opstået en skade på 60 til 70 procent af værdien af produktionsapparatet, så havde køber været underforsikret med op til cirka 4.700.000 kr.

Det hedder underforsikring og ikke selvrisiko, men det giver samme resultat. Køber skal betale eller nøjes med den erstatning, det kan blive til, når man er underforsikret.

Selvom en police eller betingelserne oplyser om, at der ikke kan gøres underforsikring gældende på nogen del af policen, så kan det forekomme alligevel. Det forekommer, hvis grundlaget er forkert ved tegning af forsikringen, eller hvis der sker ændringer i løbet af forsikringsperioden, og man glemmer at oplyse forsikringsselskabet om ændringerne.

Det kan både være ved tilbygning eller ved køb af nye maskiner.

Således er en brændt traktor blevet afvist, fordi den ikke fremgik af maskinoversigten, uagtet den blev anvendt i landbrugsproduktionen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Sumforsikring på bygninger

Et af de steder, hvor forsikringsselskaberne prøver at sænke præmien og give udtryk for, at landmanden fuldt ud er dækket lige så godt som før, er omkring sumforsikring på bygninger.

Men ved at tegne en sumforsikring gør tre ting sig gældende:

Plads til at flytte

Uanset, om det er gamle eller nyere bygninger, er det vigtigt at have for øje, om placeringen af produktionsapparatet er hensigtsmæssig, eller om produktionen skal flyttes, ligeledes om den bund, der er i bygningen, skal genanvendes.

Skal bygningen på en eller anden måde flyttes, eller bunden ændres, skal en forsikring indeholde nyværdi, nygaranti, restværdi, udvidet restværdi (også stalde med fast loft, som baunadæk eller hvælvinger) og udvidet lovliggørelse (det betyder at gylletanken kan flytte med, selvom den ikke er skadet)

Flytteret vigtig

Har man tegnet en forsikring, som giver ret til at flytte rundt på en ejendom, hvor en eller flere bygninger er brændt, er det utroligt vigtigt at få mulighed for at få restværdi med i flytteretten. Ellers er det kun det beskadigede, der kan flyttes.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Dernæst er det vigtigt at få lov til at flytte til en ejendom, der ikke ejes på skadestidspunktet. Det giver væsentlig flere muligheder.

Den sidste mulighed, der er på markedet i dag i et enkelt selskab, er at anvende erstatningen til at købe en ny ejendom et helt andet sted, hvis man eksempelvis ligger meget tæt på en by, tæt på vand, tæt på skov, tæt på fortidsminde, tæt på kirke eller tæt på en nabo.