En oversigt fra det amerikanske landbrugsministerium (USDA) viser 115 brud på reglerne om GM-afgrøder i de seneste 10 år. Ministeriet sætter nu ind med øget overvågning, kontrol og uddannelse, skriver Biotik.

Oversigten omfatter tilfælde, hvor biotekvirksomheder og forskningsinstitutioner har set stort på reglerne for majs, sojabønner, hvede og andre GM-afgrøder, der endnu ikke er på markedet.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Ifølge Landbrugsministeriet har ingen af de over hundrede overtrædelser af reglerne skadet det amerikanske landbrug, fødevareforsyningen eller miljøet.

GM-afgrøder bruges i større og større omfang til andet end menneske- og dyrefoder for eksempel masseproduktion af medicin og industrielle produkter.

Derfor vil USDA gøre det mere synligt for befolkningen, hvilke regler der gælder, og hvordan de håndhæves.

Ministeriet har ifølge Biotik oprettet en enhed med fire medarbejdere, som skal stå for øget kontrol.

Store firmaer størst syndere

Ifølge USDA omfatter overtrædelserne mindre end 2 procent af de i alt 7.400 forsøgs-dyrkninger, der er givet tilladelse til siden 1990. I de fleste tilfælde drejer det sig om mindre overtrædelser som for eksempel landbrugsredskaber, der ikke er renset grundigt nok eller konventionelle afgrøder, der ikke er adskilt tilstrækkeligt.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Otte af overtrædelserne medførte bøder på mellem 500 og 250.000 dollar. Virksomheden Monsanto var involveret i fire af de otte tilfælde.

Den største bøde på 250.000 dollar blev givet til firmaet Prodigene, som sidste år blev anklaget for at forurene tilstødende marker med GM-hvede, som ikke blev dyrket efter forskrifterne. Den forurenede hvede blev destrueret.

Mørketallet

Amerikanske miljø- og forbrugerorganisationer stiller ifølge nyhedsbureauet Reuters spørgsmålstegn ved, om USDA har registreret alle overtrædelser. De mener, der er et stort mørketal, fordi USDA ikke har ressourcer og personale nok til at gennemføre tilstrækkelig kontrol.

Biotekindustrien hilser initiativet velkomment og håber, at større åbenhed kan være med til at øge befolkningens tillid til GM-afgrøderne. Virksomheden Monsanto har annonceret, at den vil offentliggøre en liste over brud på reglerne på sin hjemmeside.