Abonnementsartikel

Især jagttider på havdykænder og kronvildt skabte uenighed mellem parterne i Vildtforvaltningsrådet

Nye bekendtgørelser om jagttid og vildtskader træder i kraft 1. april 2004, men der er kun tale om mindre justeringer.

Indholdet af bekendtgørelserne vurderes cirka hvert tredje år. I år er der tale om justeringer og ikke en gennemgribende revision af reglerne, skriver Miljøministeriet.

Artiklen fortsætter efter annoncen

De væsentligste ændringer er:

Uenighed i rådet

Normalt finder Vildtforvaltningsrådets parter selv frem til et samlet forslag, som miljøministeren efterfølgende kan tilslutte sig.

Men i år kunne der ikke opnås enighed om et samlet forslag, fordi der specielt i forbindelse med jagttider på havdykænder og kronvildt opstod uenighed mellem parterne i Vildtforvaltningsrådet.

- Jeg må konstatere, at Vildtforvaltningsrådet ikke kunne samles om en enig indstilling. På den baggrund har Miljøministeriet udarbejdet et forslag, som efterfølgende har været udsendt til bred høring blandt interesseorganisationerne, udtaler miljøminister Hans Chr. Schmidt.

- Jeg mener, at vi på den baggrund er endt med et afbalanceret resultat, der har solidt fæste i hensynet om en bæredygtig beskyttelse af vildtet, siger miljøministeren.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Miljøministeren vil tage stilling til et eventuelt behov for fredning af kronhjort i september måned 2004. Til den tid foreligger resultatet af arbejdet i det udvalg under Vildtforvaltningsrådet, som er nedsat for at komme med forslag til en samlet kronhjorteforvaltning i Danmark.

Den beskedne udvidelse af jagttiden på fløjlsand, sortand og havlit sker med baggrund i en vurdering, der er foretaget af Danmarks Miljøundersøgelser.