Abonnementsartikel

Bestyrelsen peger på Torben Poulsen som afløser for Per Bach Laursen på formandsposten for landsforeningen Danske Svineproducenter

Når Torben Poulsen på generalforsamlingen i Danske Svineproducenter 21. november efter alt at dømme sætter sig på formandsposten efter Per Bech Laursen, bliver en af hans mærkesager at give svineproducenterne et bedre image.

Den nye formand, som har siddet i bestyrelsen i to år, heraf det ene år som næstformand, vil ikke sætte store, dyre kampagner i gang for at ændre befolkningens opfattelse af svineproducenter. Han mener derimod, det er den enkelte landmand, der skal få den positive holdning til at springe ud lokalt.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Sponsor for lokale

- Landmænd er rigtig gode til at deltage i lokale aktiviteter, men knap så gode til at tage penge op af lommen. Vi bruger ikke penge på at markedsføre os, men vi bør være en del af det rundhåndede erhvervsliv. Hvis vi forestiller os, at hver landmand giver to kroner pr. produceret svin, kan det hurtigt løbe op i 100.000 kroner om året i et lokalt område, siger Torben Poulsen.

Den nye formand mener, at de lokale lilleput-spillere lige så vel kan rende rundt på fodboldbanen med en trøje sponseret af områdets svineproducenter som af den lokale tømmerhandel eller byens supermarked. Derved skal de små fodboldspillere få folk til at forbinde svineproduktion med andre ting end gylle.

- Vi har for kort tid siden af skattemyndighederne fået en generel godkendelse som sponsor. Desuden får vi i landsforeningen et slogan, som alle vores medlemmer kan bruge sammen med vores logo, siger Torben Poulsen, som også vil have sine kolleger til at åbne stalddørene.

- I 1970"erne og 1980"erne var staldene lukkede, men nu er tiden inde til, at vi skal invitere folk indenfor. Vi har ikke noget at skjule. Vi behandler vores dyr ordentligt, og det skal folk se, er Torben Poulsens overbevisning.

Store og effektive

Selv tøver den nye formand ikke med at vise rundt i staldene på sin gård i Velling ved Ringkøbing, hvor han har 1.100 søer.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Vi skal vedkende os, at det er industri at producere svin. Det er ikke længere Morten Korch, men et erhverv hvor bedrifterne bliver større og mere effektive. Vi har en spændende fremtid for os, hvor vi skal være førende på markedet , mener Torben Poulsen.

- Vi skal fortsat have en stor eksport, og det kræver et godt hjemmemarked. Det betyder, vi skal være omstillingsparate og være villige til at producere de varer, forbrugerne ønsker, siger Torben Poulsen.

Han har selv lyttet til forbrugernes opråb og har haft grise på friland. I den forbindelse startede han firmaet TP Hytten, som producerer og sælger hytter til frilandsgrise.

Som fabrikant har Torben Poulsen takket nej til politiske poster. Han ikke har været interesseret i at blande politik og livet som fabrikant. Nu er firmaet TP Hytten under afvikling, og Torben Poulsen er glad for, at han kan sige ja tak til formandsposten.

Kæmpe indsats

Den 39-årige formand mener, at hans forgænger, Per Bach Laursen, har gjort en kæmpe indsats på posten og har formået at skabe respekt omkring landsforeningen og dens holdninger. Den linie ønsker Torben Poulsen at føre videre.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Som formand og næstformand har de to arbejdet tæt sammen i organisationen, og Torben Poulsen ved, at det nye job betyder, at det bliver begrænset, hvor meget han kommer til at være med i driften hjemme på gården Klaptoft.

- Både min familie og medarbejderne er vant til, at jeg har været meget væk i forbindelse med fabrikken. Sådan bliver det også nu. Jeg er nok mere til at være ude at snakke med folk. Jeg har faktisk aldrig passet grise på fuldtid, siger Torben Poulsen, der sammen med hustruen, Anni, har tre børn, Daniel på 15 år, Ditte på 11 år og Steffan på 8 år.

Han ser frem til udfordringer og glæder sig til det politiske stykke arbejde, der skal gøres som formand for knap 2.000 medlemmer af Danske Svineproducenter.

Mens han er på farten og til møder for at gøre vilkårene bedre for landets producenter af svin, må hustruen Anni og de tre medarbejdere sørge for søerne på Klaptoft.

Til gengæld har Torben Poulsen sørget for, at de har noget at glæde sig over, når de passer søerne i farestalden. På væggene hænger en række farvestrålende malerier, som en lokal kunstner har skabt til den nybyggede stald. Foto nr. 366804-1