Abonnementsartikel

30 millioner kroner fra Fonden Realdania skal give nyt liv til bevaringsværdige landbrugsejendomme

I de kommende måneder bliver landmænd og deres bygninger sikkert populære blandt arkitekter og andre kreative mennesker.

Tanken er i hvert fald nærliggende, efter at Fonden Realdania har holdt en konference for at inspirere kreative mennesker til at komme med bud på, hvordan tomme produktions- og beboelsesbygninger kan bruges til nye formål.

Artiklen fortsætter efter annoncen

På konferencen opfordrede flere af debattørerne til at tage kontakt med de landmand, som ejer de bevaringsværdige bygningerne.

- Fagfolk skal ud til køkkenbordene og fortælle, hvad der bevaringsværdigt, og hvad der kan gøres. Ejerne af bygningerne bliver glade, hvis man kan fortælle, at deres bygning er speciel. Det er vigtigt med dialog, sagde arkitekt Ebbe Keld Pedersen, Kulturarvstyrelsen.

Den holdning var Kræn Ole Birkkjær, arkitekt og rådgiver ved Dansk Landbrugsrådgvning, enig med ham i:

- Få fat i ejerne. Vi skal have gjort ejerne interesserede. Vi skal ikke kun kigge på ejendommene, men vi skal have ejerne med i beslutningsprocessen, sagde Kræn Ole Birkkjær, som selv har gode erfaringer med at involvere ejere.

Stor opgave

Fonden Realdania har sat en pose med 30 millioner kroner af til en idekonkurrence, der skal give bud på, hvordan der kan skabes nyt liv i de tomme bygninger, der følger i kølvandet på den ændrede struktur i det danske landbrug.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Ifølge Realdania vil der i løbet af de næste ti år blive nedlagt op mod 15.000 landbrug, og det vil medføre, at omkring 30 millioner kvadratmeter produktions- og beboelsesbygninger på landet kommer til at stå tomme.

- Det er ufatteligt mange kvadratmeter, der kommer til at stå tomme. Det er en stor opgave for ejerne at finde ud af, hvad de kan bruges til. Hvad der kan bevares, og hvad der er rentabelt, sagde professor Esben Munk Sørensen, Aalborg Universitet.

Han er manden, der har meget præcis viden om, hvor i landet de bevaringsværdige bygninger er placeret.

Synergieffekt

Godsejer Britta Schall Holberg var inviteret for at fortælle, hvordan hun har formået at bruge huse og bygninger på Hagenskov Gods, som hun har ejet i 30 år.

- Det er vigtig at få folk på landet. De skal genbefolke gårdene. Hvor der er andre mennesker, er der også en synergieffekt, sagde Britta Schall Holberg, som lejer huse ud både til beboelse og erhverv.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Jeg ser vores lejere som en menneskelig ressource. Der er liv og kørsel ind og ud, og det skaber glæde. Indimellem er det bøvlet og besværligt, erkendte godsejeren.

Hun kom også ind på, at det naturligvis er lettere at genanvende bygninger i de bynære områder. Hvorimod det kan være svært, hvis det drejer sig om en gård, der ligger ude på en mark uden herligshedsværdier.

- Jeg er bange for, vi udsulter vores landdistrikter, hvis der ikke sker noget. Alle gode, kreative kræfter må tænke med, slog Britta Schall Holberg fast fra talerstolen på Hindsgavl Slot, hvor konferencen blev holdt.

Find en ejendom

Der er mulighed for, at alle gode, kreative kræfter kan tænke med i konkurrencen, da den er åben for alle.

Deltagerne i konkurrencen skal finde en ejendom og få en ide til, hvordan den kan bruges på en ny måde.

Artiklen fortsætter efter annoncen

For at være med i konkurrencen skal bygningerne være bevaringsværdige, og ideerne skal være visionære og fornyende. Desuden skal projektet også være økonomisk bæredygtigt.

I første omgang udvælger Realdania 10-20 ideer, som belønnes med 50.000 kr. I næste fase vælger Realdania tre-fem projekter, som vil blive virkeliggjort.

På hjemmesiden www.bondegaarde.dk findes yderligere oplysninger om konkurrencen og betingelser for at deltage.