Abonnementsartikel

DLF-Trifolium opnåede i sit seneste regnskabsår et koncernresultat på 42 millioner korner

Ambitionsniveauet er i top hos DLF-Trifolium-koncernen (DLF), som i indeværende regnskabsår budgetterer med en omsætning på to milliarder kroner.

Det kunne administrerende direktør Aksel Nissen oplyse, da han tirsdag 5. november fremlagde selskabets regnskab i Odense Congress Center på den årlige generalforsamling.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Han kunne glæde sig over, at omsætningen hos verdens største udbyder af græsfrø er øget fra 1,284 milliarder kroner til 1,625 milliarder kroner.

Hovedårsagen til den markante fremgang er købet af det hollandske selskab Cebeco Seeds Groups, som blev tilkøbt 1. januar 2003.

Efter afskrivninger på 46 millioner kroner og hensættelser til strukturrationaliseringer på 32 millioner kroner blev koncernresultatet på 42 millioner kroner mod 31 millioner kroner i 2001/02, der også var et rekordår.

DLFs bogførte egenkapital blev øget fra 375 millioner kroner til 408 millioner kroner. Af egenkapitalen udgør medlemmernes driftsfond 55 millioner kroner, som er fordelt på frøavlernes navnekonti i forhold til deres leverancer til selskabet.

Satsning på udvikling

Hos DLF mener man, at positionen som verdens største frøfirma er opnået ved at satse målrettet på forskning og udvikling.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Efter opkøbet af Cebeco anvender DLF omkring 90 millioner kroner på forskning og udvikling. Heraf anvendes halvdelen på forædling af nye græssorter og den anden halvdel på korn og ærter.

Desuden er omkring 12-13 procent af koncernens 800 medarbejdere beskæftiget med forskning og udvikling.

GMO-teknologiens fremkomst er DLF også villig til at forfølge.

- Politikere er langsomt ved at åbne muligheder for udnyttelse af GMO-teknologien i Europa. Under alle omstændigheder sker det andre steder i verden, og som en global virksomhed med eksport til 56 lande må og skal DLF have bioteknologiens muligheder for øje, sagde DLFs formand, Benny Kirkebække Christensen i sin beretning.

Lave udbytter

Han udtrykte ved samme lejlighed utilfredshed ved bestemmelsen om reduceret kvælstoftilførsel til danske frøavleres marker.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Det er en politisk gennemsnitsbeslutning. Beslutningen tager ikke højde for, at frømarker - i modsætning til en række andre marker - er grønne året rundt, hvorfor kvælstoffet ikke udvaskes, fremførte Benny Kirkebække Christensen.

Han mener, at bestemmelsen er årsag til, at de danske frøavlere har lave udbytter.

- Undergødskningen har gennem en årrække drænet jorderne for vækstkraft, og det betyder tab af konkurrenceevne til udenlandsk frøproduktion. Det er rigtig træls, at vi i dansk planteavl hele tiden optimerer nedad, specielt når der intet fagligt miljøbelæg er herfor, sagde Benny Krikebække Christensen.

Store markedsandele

DLF har sammenkørt Cebecos tilknyttede selskaber med sine egne og derved opnået rationaliseringsfordele. Det gælder blandt andet i Storbritannien, hvor DLF nu står for halvdelen af græs- og kløverfrømarkedet.

I Kina står DLF for 36 procent af importen af markfrø.

Artiklen fortsætter efter annoncen

DLF oplyser, at man fortsætter med at satse på et øget volumen, og netop nu er selskabet i færd med at etablere sig med salgskontor i Moskva.