Abonnementsartikel

Vi er ikke lige som de andre, vi er noget for os selv. Ja, sådan forholder det sig hos Arla Foods, som på en række områder skiller sig ud fra den grå mængde. Og det er helt fint, at selskabet - ja, andelsselskabet - ikke ligner alle andre.

At det giver knubs i Jantelovens fødeland gør såmænd heller ikke så meget, hvis man får knubsene for evnen til at nytænke og handle visionært på vegne af sine ejere - de danske mælkeproducenter, som er andelshavere i Arla.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Men desværre har Arla på en række områder netop gjort sig fortjent til de tildelte knubs ved at glemme sine ejeres tarv og ved at opføre sig som en gøgeunge, der ikke tåler konkurrence fra andre i reden.

Sådanne fremgangsmåder giver ridser i lakken hos såvel andelshaverne som hos forbrugerne - og får politikerne til at fare i blækhuset for at udskrive nye love, som kunne have været undgået, såfremt Arla havde båret sig mere elegant ad.

Og lad det være skrevet med det samme: Det nytter ikke, at ledelsen i Arla kritiserer kritikerne og journalisterne for at være de skyldige i knubsene. Nej, Arla ligger stort set, som man har redt.

Vi har en tro på, at Arla har lært en lektie af den storm, selskabet har været ude i den seneste måned og nu kan se fremad mod nye udfordringer.

En af de helt store udfordringer bliver selvfølgelig at sikre andelshaverne en indtjening, som de kan leve af. Det har knebet og ser ud til at komme til at knibe endnu mere i en overskuelig fremtid. Og bedre bliver det ikke af, at Arla har valgt en strategi, hvor der bliver konsolideret i selskabet i stedet for at låne sig frem.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Hvor Danish Crown har en soliditet på 13,8 procent (pr. 30. september 2003), har Arla en soliditet på 32 procent (pr. 30. september 2002). Soliditet måles som ansvarlig kapital i alt i forhold til de samlede aktiver. Så andelshaverne i Arla har med andre ord betydelig mere kapital bundet i deres selskab i forhold til aktiverne, end andelshaverne i Danish Crown har.

Umiddelbart vurderet er det svært at få øje på en fornuftig grund til, at Arla skal have en soliditet, der er så meget stærkere end den, Danish Crown har.

Skal vi lytte til det, som næstformanden i Danish Crown, Bent Claudi Lassen siger på side 5 i denne udgave af MaskinBladet, kan det hænge sammen med den risikoprofil, Arla har med mange internationale investeringer.

Og når det er tilfældet, mener den tidligere formand for Danske Andelsselskaber, at det er på sin plads at have en større andel af den regnskabsmæssige egenkapital noteret på navn. De, der tager risikoen, og som er med til at opbygge andelsselskabets styrke, skal også have deres investering med sig, når de ophører som andelshavere, lyder hans logik.

Den logik kan vi kun tilslutte os, og det desto mere, når Arla har valgt at have en så stor soliditet, som tilfældet er.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Andelshaverne i Arla skal også tænke på, at de til enhver tid tilbageværende andelshavere kan realisere deres selskab og score gevinsten ved at sælge til et privat aktieselskab. I den situation vil de få skumme fløden af generationers opsparing - og det er vel ikke rimeligt?

Nogle vil så mene, at de unge ikke får en fair chance, når de skal investere i deres andelsselskab for at kunne være med. Men det er kun få, som rømmer sig over, at mælkekvote skal købes i dyre domme - og i øvrigt kommer indskuddet i andelsselskabet tilbage igen, den dag man ophører som andelshaver. Det gør den pris, man har betalt for mælkekvote ikke, med mindre man ophører som mælkeproducent, før kvotesystemet ophører.

Desuden kan man vælge en model, hvor indskuddet af den personlige kapital i andelsselskabet sker over en årrække, og at man får pengene tilbage over en årrække. På den måde bliver det ikke uoverkommeligt for nye andelshavere at komme med, og selskabet er sikret sin soliditet.

Tiden er simpelthen inde til, at Arla finder en tidssvarende model for fordeling af egenkapitalen - og det bør klart indebære, at selskabets værdier helt eller delvist noteres på de enkelte andelshaveres navne.