Abonnementsartikel

Den optimale svovlmængde skal sikre udbytte og kvalitet

En ny og mere koncentreret gødning, NS 24-7, fra Kemira GrowHow skal sikre, at vintersæd og græs får tilført de mængder svovl, som afgrøderne har brug for.  

- Når man tilfører svovl sammen med kvælstof, så øges udnyttelsen af kvælstof, og det er meget væsentligt i en tid, hvor der er restriktioner på brugen af kvælstof.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Flere og flere danske landmænd får mindre kvælstof til rådighed til deres afgrøder i takt med kravene om, at husdyrgødningen skal udnyttes endnu bedre.

- Svovl er desuden med til at opbygge afgrødens kvalitet eller indhold af protein, som jo også er under pres i dansk landbrug, siger agronom Jens Nannerup Hansen, Kemira GrowHow A/S.

- Derfor er det væsentligt, at landmanden sikrer sig, at de forskellige afgrøder får den optimale mængde svovl, for ellers kan det gå ud over såvel udbytte som kvalitet.

- Vårbyg har behov for 10-15 kg svovl og vinterhvede 15-25 kg svovl pr. hektar afhængigt af udbyttet. Generelt siger man, at der er behov for 2,5 kg svovl pr. tons forventet udbytte.

- Det er baggrunden for, at vi nu lancerer en ny NS 24-7 gødning, som giver et bedre forhold mellem kvælstof og svovl, end vi har haft i NS 25-5, der nu er udgået.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Hvor der skal tilføres 50 - 65 kg kvælstof i handelsgødning, vil man med NS 24-7 samtidig få tilført 15-20 kg svovl, og det er det, der er behov for, fastslår Jens Nannerup Hansen.

Gødning til vækststart

NS 24-7 er især velegnet som supplement til husdyrgødning i vintersæd. Det vil sige, at den bør bruges til første gødskning til vækststart fra midten af marts.

- Vinterhvede har i gennemsnit en kvælstofkvote på 170 kg. Den må få tilført svinegylle fra 1,4 dyreenhed, der svarer til cirka 105 kg kvælstof pr. hektar ved 75 pct. kvælstof-udnyttelse.

- Dermed er der plads til at tilføre yderligere 65 kg kvælstof i handelsgødning. Det svarer til 270 kg NS 24-7, som desuden vil tilføre afgrøden 18 kg svovl pr. hektar. 

- Vores nye gødning er således skabt til at dække afgrødens behov for en god start i det tidlige forår - uanset om der er tale om vinterhvede, vinterbyg, eller frøgræs.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Hvis man bruger meget husdyrgødning til vinterraps, skal man dog bruge mere svovl, og der er NS 20-10 det oplagte valg.

Udgår på grund af ændring

Den nye NS 24-7 erstatter også gødningen NS 24-8.

NS 24-8 udgår, fordi den her i efteråret er blevet farligt gods på grund af en ændring af EUs transportdirektiv.

- Vi har ingen interesse i at arbejde med gødninger, som er farligt gods, fordi det stiller særlige krav til transporten, som er ekstra omkostningskrævende - også for landmanden i sidste ende.

- Hidtil har en gødning været farligt gods, når 70 procent af indholdet var ammoniumnitrat. Med den nye regel er en gødning farligt gods, hvis indholdet af ammoniumnitrat plus ammoniumsulfat udgør 70 procent eller mere, forklarer Jens Nannerup Hansen som årsag til, at NS 24-8 nu er udgået af produktionen.