Abonnementsartikel

I Catalonien i det nordøstlige Spanien er der behov for at løse problemerne med svinegyllen

Landbrugsraadet og Brancheforeningen for Biogas arrangerer i disse dage et erhvervsfremstød i Catalonien, Spanien.

Som led i fremstødet har været en stor konference om den know how og det potentiale, som danske biogasvirksomheder favner. Konferencen og fremstødet er henlagt til Osona-provinsen, hvor der er en intensiv svineproduktion.

Artiklen fortsætter efter annoncen

I spidsen for fremstødet står Danmarks ambassadør i Spanien, Christoffer Bo Bramsen og Kent Skaanning som repræsentant for Brancheforeningen for Biogas.

De danske biogasvirksomheder: Dansk Biogas, NIRAS, BWSC og Green Farm Energy fik på konferencen lejlighed til at præsentere deres kompetencer for godt 200 deltagere fra lokale som nationale myndigheder, virksomheder, landbruget, forskere med flere.

- Den danske biogasbranche ser store muligheder i Catalonien, der for alvor har brug for at få løst problemerne med at håndtere husdyrgødningen.

- Vi kan levere dokumenteret know how og har 70 velfungerende anlæg i Danmark. De erfaringer vil vi meget gerne give videre til catalanerne, sagde svineproducent Kent Skaanning som en af hovedtalerne på konferencen.

Det seneste års arbejde med at overføre dansk biogasteknologi til Spanien har resulteret i, at flere konkrete biogasprojekter er under planlægning. Projekterne vil blive delvis finansieret af de lokale myndigheder.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Den årlige svineproduktionen i Osona er på ca. en millioner svin. I forhold til landbrugsarealet på 33.000 hektar er kvælstofmængden 30 procent for stor, og husdyrgødningen er i øvrigt meget ulige fordelt.

I øjeblikket gør Osona brug af et par naturgasbaserede anlæg, hvor gyllen inddampes, men det har ikke løst provinsens miljøproblem.

Derfor er man interesseret i at finde bæredygtige løsninger, der giver en optimal omfordeling af husdyrgødningen eller fjerner gødningsoverskuddet ved separation. Herved mindskes miljøproblemerne så som lugt og nitratudvaskning, samtidig med at der produceres vedvarende energi.

Fremstødet er kommet i stand takket være en stor organisatorisk såvel som økonomisk indsats fra Danmarks Eksportråd, men også mange lokale myndigheder og organisationer.