Abonnementsartikel

Mindre virksomheder, små erhvervsdrivende og folk, der bare har lyst til at bo på landet, skal i fremtiden udgøre en væsentlig kundegruppe for landbrugscentrene

På årsmødet for Landsudvalget for Driftsøkonomi 2. december 2003 lagde chefkonsulent Niels Peter Skrubbeltrang i sin beretning vægt på, at Dansk Landbrugsrådgivning i fremtiden også skal servicere kunder, der ligger uden for det traditionelle landbrugserhverv.

- Jeg ser store muligheder inden for andre erhverv i landdistrikterne. Vi skal ikke kun lave regnskaber, som vi hidtil har gjort. Jeg mener, vi har nogle kompetencer på rådgivningsområdet, hvor vi absolut er konkurrencedygtige, lød det fra Niels Peter Skrubbeltrang, chefkonsulent for Landscentret, Økonomi og Jura.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Blandt andet pegede han på skatteområdet, generationsskifte, selskabsdannelse, familiejura og strategisk rådgivning i det hele taget.

Muligheder i landdistrikterne

Udvikling i landdistrikterne vil også være et område, som Dansk Landbrugsrådgivning fokuserer på i 2004. Og det ikke kun i forhold til de traditionelle områder, der ligger under landdistriktspolitikken i dag.

- Den generelle udvikling i landdistrikterne omfatter ikke alene det primære landbrug men alle, som er bosat i landdistrikterne. Dem skal vi servicere.

- Og samtidig skal vi ved en aktiv indsats være med til at præge udviklingen og sikre, at de mange landdistriktsmidler også kommer det primære landbrug til gode, påpeger Niels Peter Skrubbeltrang.

Han gør opmærksom på, at en udvidelse af kundegruppen vil være til gavn for ejerne og de primære kunder, landmændene. Han mener, at strukturudviklingen gør det nødvendigt for rådgivningstjenesten på samme måde som for landbruget at udvise en stor tilpasningsevne.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Vi skal tage nye muligheder op og lukke ned, hvor forretningsgrundlaget ikke længere er til stede. Dermed kan vi være med til at sikre forretningsgrundlaget for en fortsat veludbygget og dynamisk rådgivningsvirksomhed ejet og ledet af landmænd, sagde Niels Peter Skrubbeltrang.