Det femte pilotprojekt til en nationalpark bliver området ved Gribskov og Esrum Sø.

Trods en mindre uenighed om det område, som det femte pilotprojektet skal omfatte, lykkedes det i går parterne at blive enige.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Miljøminister Hans Chr. Schmidt traf på et møde med Frederiksborg Amt og Helsinge, Hillerød, Helsingør, Fredensborg-Humlebæk og Græsted-Gilleleje Kommuner, landbruget, Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet i går beslutning om udpegning af det femte pilotprojekt til en nationalpark i Danmark.

Der blev på mødet opnået enighed om, at pilotprojektet skal omfatte Esrum Sø og Gribskov og flere af de andre større statsejede arealer og etablering af korridorer mellem arealerne.

- Jeg er utrolig glad for, at udpegningen er sket i enighed mellem alle parterne. Det er et stort og godt stykke arbejde, de har lavet, der er til gavn for miljøet.

- Vi får ikke to ens pilotprojekter, og det er godt. Her er et område, der er rigt på skov og søer, og hvor man kan få naturoplevelser, der gør det enestående på nationalt niveau, siger miljøminister Hans Chr. Schmidt.

De korridorer, der skal etableres mellem arealerne, er forbindelsesarealer, der giver mulighed for både spredning af dyr og planter og for at sikre de rekreative passagemuligheder.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Korridorerne skal søges etableret med størst mulig anvendelse af allerede fredede arealer, arealer uden for almindelig omdrift og lignende.

Den nærmere afgrænsning af området for pilotprojektet, herunder korridorernes udstrækning og karakter, drøftes som led i projektet.

Tidligere har miljøministeren udpeget Lille Vildmose, Mols Bjerge, Møn og Thy som pilotprojekter.