Abonnementsartikel

Honningbiernes bestøvning er 1,6-3 milliarder kroner værd for dansk landbrug, men nedskæringer i finansloven truer biernes eksistens

- Jeg frygter, at bestøvningen fra bier i løbet af fem til ti år er formindsket med omkring 50 procent, og det kan betyde et tab for landbruget i størrelsesordenen på 1,5 milliarder kroner, siger Verner Schou, formand for Danmarks Biavlerforening.

Baggrunden for udtalelsen er nedskæringer i finansloven på 1.360.000 kroner, der i første omgang alene rammer Danmarks Biavlerforening.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Da der i forvejen er mangel på honningbier til bestøvning af dyrkede og vilde planter, vil nedskæringerne få konsekvenser.

- Det er en meget alvorlig sag for landbruget. Nedskæringerne i finansloven er i virkeligheden meget mere katastrofale for landbruget end for biavlerne, fordi der bliver væsentlig færre bier til bestøvning, siger Verner Schou, formand for Danmarks Biavlerforening.

- Færre bier er et stort problem for frøavlerne. For eksempel vil de landmænd, der dyrker hvidkløver, få et stort problem. Og det gælder også de, der dyrker bær og frugter. Visse steder i landet har vi allerede nu problemet, fordi der ikke kommer æbler på træerne.

- Landbruget må derfor gerne vågne op. Vi biavlere kan jo blot dyrke en anden hobby, siger Verner Schou.

Biernes arbejde værdifuldt

Han mener, at tabet på 1,5 milliarder kroner for dansk landbrug over en årrække er forsigtigt anslået.

Artiklen fortsætter efter annoncen

EU Kommissionen har lavet beregninger, der viser, at værdien af honningbiernes bestøvningsarbejde i Danmark er mellem 1,6 og tre milliarder kroner pr. år.

- Danmark kan måske nok importere den honning, vi spiser, men vi kan ikke importere den bestøvning, bierne sikrer de dyrkede planter og den vilde natur. Det kan vi kun opretholde med en livskraftig biavl, siger Verner Schou.

Grundlaget smuldrer

Nedskæringerne på 1.336.000 kroner i den kommende finanslov betyder, at et årligt tilskud på 600.000 kroner til danske biavlere bortfalder. Tilskuddet er hidtil gået til rådgivning, information, forsøg og kvalitetsfremme af honning.

Samtidig bortfalder konsulentstøtten på 560.000 kroner og biavlerne mister cirka 200.000 kroner, fordi portostøtten til foreningens blad, Tidsskrift for biavl, falder bort.

- Tilsvarende er Danmarks JordbrugsForskning (DJF) beskåret, så al forskning i Projektpruppe Biavl ophører, siger Verner Schouy.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Vi står uden biavlsforskning fra 2004 på grund af nedskæringerne, og det betyder, at know-how omkring biavl forsvinder.

- Men netop det giver fødevareministeren et problem, for bekæmpelse af for eksempel bipest er lovpligtig. Det kræver, at der er folk til at tage sig af det, og de er nu væk, siger han.

- Det bliver også et problem at rekruttere nye biavlere og flere giver op, når ikke kan få rådgivning, understreger Verner Schou.

Antallet af biavlere i Danmark er halveret siden 1976.Foto: