Abonnementsartikel

Den danske kornhøst svarer i år til gennemsnittet for de seneste fem år, men priserne er højere, og dollarkursen vil afgøre prisudviklingen

De danske landmænd høstede 9,1 millioner ton korn i 2003, viser foreløbige opgørelser fra Danmarks Statistik.

Resultatet er mere end tre procent højere end i 2002 og omtrent det samme som gennemsnittet af de seneste fem år, skriver Statistik Nyt fra Dansk Landbrug.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Derimod er priserne i år markant højere end sidste år. Foderhvede handles i øjeblikket til over 100 kroner pr. hkg, mens prisen sidste år på samme tid var under 80 kroner.

De seneste prisstigninger har medført, at kornprisen nu er oppe på samme niveau som i Hamburg. Prisforskellen i høst mellem Danmark og Tyskland måtte udlignes, og nu er de danske priser på niveau med de tyske.

Endvidere har de stigende kornpriser i Amerika også indvirket positivt på de europæiske kornpriser.

Dollarkursen afgør prisudviklingen

Sommerens tørke i de sydeuropæiske lande har medført, at der er usikkerhed om husdyrproduktionens størrelse i 2003 og 2004.

Produktionen af grovfoder blev hårdt ramt af tørken. Mangel på grovfoder betyder, at forbruget af korn stiger. Derfor viser skøn, at nettoforbruget af korn i EU i 2003 bliver større end sidste år.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Høsten på den sydlige halvkugle tæller cirka en fjerdedel af verdens samlede høst. Derfor har høsten her kun en mindre betydning for, hvorledes priserne i Europa udvikler sig.

Den afgørende faktor for prisudviklingen på korn frem til næste høst er dollarkursen. En yderligere svækkelse af dollaren vil betyde, at det bliver mere fordelagtigt at eksportere til Europa.

Derimod vil en stigende eller uændret dollarkurs betyde, at prislejet vil holde eller måske stige yderligere.