Abonnementsartikel

En slutevaluering af Vandmiljøplan II viser, at landbruget har håndteret husdyrgødningen efter hensigten

Der er stor tilfredshed at spore hos Dansk Landbrug, efter at Danmarks Miljøundersøgelser og Danmarks Jordbrugsforskning har offentliggjort deres slutevaluering vedrørende Vandmiljøplan II.

- Det har krævet en stor indsats af den enkelte landmand. Derfor er det også dobbelt tilfredsstillende, at vi har ramt Vandmiljøplanens krav om kvælstofreduktion lige i plet, siger viceformand i Dansk Landbrug, Henrik Høegh.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Når det drejer sig om de områder, som landbruget har haft det direkte ansvar for - nemlig håndtering af husdyrgødningen og effektiv udnyttelse af husdyrenes foder - er planen mere end opfyldt.

På de gødningsrelaterede tiltag var kravet 24.400 ton, men slutevalueringen viser en reduktion på 25.900 ton kvælstof.

- Det har med andre ord haft en større virkning, end man troede. Derfor er det ærgerligt, at det kniber på de statslige ordninger som skovrejsning, våde enge og de miljøvenlige jordbrugsordninger.

- Med en hurtigere og mere fleksibel sagsbehandling kunne mange flere hektar være lagt om, så planen også havde været opfyldt på de punkter. På disse områder mangler der 2.800 ton, siger Henrik Høegh.

Mangel på næringsstoffer

Ifølge Henrik Høegh viser den seneste opgørelse, at landmændene hvad angår vådområder har indsendt ansøgninger om omlægning af 7.753 hektar, men kun 4.976 hektar er endnu enten gennemført eller under gennemførelse.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Henrik Høegh understreger, at den forbedring, forskerne allerede har registreret i vandmiljøet, vil blive yderligere mærkbar i de kommende år.

- Grundvand, vandløbene og de kystnære områder har fået det bedre, men det varer mellem 10-30 år før den fulde effekt af de senere års indsats er nået, påpeger han.

- Midt i al tilfredsheden må vi samtidig konstatere, at det har været dyrt at nå målet. Gødningstilførslen er i dag nede på et niveau, hvor planterne flere steder mangler næringsstoffer, understreger Henrik Høegh.