Abonnementsartikel

Det såkaldte genressourceudvalg til bevarelse af gamle husdyrracer er blevet udpeget.

Det nye genressourceudvalg til bevarelse af gamle husdyrracer er nu på plads. Udvalget forventer at holde sit første møde den 11. december 2003.

Med det nye udvalg bliver avlere af gamle danske husdyrracer mere aktivt inddraget i bevaringsarbejdet.

Artiklen fortsætter efter annoncen

De fem avlerrepræsentanter er valgt dels udfra deres faglige kunnen, dels på baggrund af opbakningen blandt aktive avlere af den dyregruppe, de repræsenterer.

Som noget nyt skal udvalget stå for at oprette et avlerforum. Hensigten er at få endnu bredere kontakt med avlerne og at få skabt et sted, hvor avlere af gamle danske husdyrracer såvel som andre interesserede kan udveksle synspunkter.

Genressourceudvalget er sammensat af forskere fra Danmarks JordbrugsForskning, Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole og Københavns Universitet, samt 5 avlerrepræsentanter og repræsentanter fra Dansk Landbrug, Kulturministeriet og Miljøministeriet.

Udvalgets formand er Anders M. Klöcker fra Direktoratet for FødevareErhverv.