En række af landets store svineproducenter og en jysk industrimand har skudt yderligere tre millioner kroner i Scan-Airclean, som har udviklet et luftrensesystem til svinestalde

Scan-Airclean er et decentralt luftrensesystem, hvor luften fra staldene vaskes med en syreholdig væske, der fjerner mere end 90 procent af ammoniakken.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Samtidig reduceres ventilationsluftens indhold af støv og lugt. Luftrensesystemet er modulopbygget og kan tilpasses enhver staldstørrelse i både eksisterende og nye bygninger. Det eneste restprodukt fra processen er en flydende, svovlholdig kvælstofgødning, der kan bruges direkte på markerne som et gødningstilskud, oplyser selskabet.

Bestyrelsesformand for Agro Partnere, der ejer investeringsselskabet AP Invest DEC 2003 A/S, som er medejer af Scan-Airclean, Ole Sloth Nielsen, oplyser, at investering i Scan-Airclean er foretaget, fordi man tror på produktet og selskabets udviklingspotentiale.

- Vi kan se, at der allerede i dag er behov for luftrensning i nogle geografiske områder. Scan-Aircleans luftrensere virker pålidelige og driftsikre, siger Ole Sloth Nielsen.

Luftrensesystemet blev tre-stjernet EU-nyhed på Agromek 2003 og er dækket af dansk og international patentansøgning.

Landsudvalg for Svin har gennemført et omfattende måleprogram, der viser, at luftfiltre fra Scan-Airclean har en stor effekt på fjernelse af ammoniak.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Lugtmåle-programmet er endnu ikke afsluttet, men der opnås en mærkbar reduktion af den typiske svinelugt fra udkastluften. Landskontoret for Planteavl har undersøgt kvælstofudnyttelsen af Scan-Aircleans flydende gødning, der er helt på højde med handelsgødning, oplyser Agro Partnere.