Abonnementsartikel

Svineproducent Jens Jensen har fået rettens ord for, at Landsudvalget har handlet uforsvarligt og at Hatting-KS skal betale 2,5 mill. kr. i erstatning for smitte med PRRS via sæd.

Efter en udmattende retssag, der indtil nu har varet syv et halvt år, faldt der den 26. august dom i Vestre Landsret, hvoraf det fremgår, at Hatting-KS skal betale 2,5 millioner kroner samt sagsomkostninger til Jens Jensen, Sdr. Esp, Tim.

Erstatningen dækker tab for manglende salg af avlsdyr som følge af, at Jens Jensens besætning fik vaccine-PRRS via sæd indkøbt fra Hatting-KS i 1996.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Retten lægger i sin afgørelse vægt på, at Hatting-KS og dermed Danske Slagterier og Landsudvalget for Svin ikke har udvist den agtpågivenhed og særlige omhu, som krævedes i et forsøg, som dengang foregik med vaccination af KS-orner med levende PRRS-vaccine.

Fulgte ikke egen forsøgsbeskrivelse

Retten lægger blandt andet til grund for dommen, at Hatting-KS end ikke fulgte sin egen forsøgsbeskrivelse. Heraf fremgik det, at uvaccinerede orner, som var opstaldet sammen med vaccinerede orner, løbende fra februar til september 1996 skulle testes via blodprøver.

Det er Jens Jensens opfattelse, at hvis KS-systemet havde levet op til det, som var en af forudsætningerne for at få dispensation til forsøget, havde man angiveligt på et langt tidligere tidspunkt opdaget at vaccinen kunne sprede sig til ikke-vaccinerede dyr.

Og dermed havde man undgået sagen.

Danske Slagterier trak sagen i langdrag

- Eftersom alle implicerede parter var enige om, at smitten skyldes smitte via sæd fra PRRS-smittede orner, så sagen relativ enkel ud, siger Jens Jensen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Ikke desto mindre har Danske Slagterier forsøgt at trække sagen i langdrag.

Først ønskede de ikke at skille hovedsagen fra regressagen mod medicinalfirmaet, som leverede vaccinen. Senere forsøgte de så at modsætte sig, at der blev foretaget syn og skøn for at fastlægge tabets størrelse.

Jens Jensen fortæller desuden, at han har erfaret, at Danske Slagterier pålagde ansatte ikke at udlevere relevant materiale til ham.

Skuffet over egne organisationer

Jens Jensen er skuffet over, at Danske Slagterier har forsøgt at trække sagen i langdrag. Et så stort beløb er mange penge at mangle i syv-otte år eller mere. Ydermere giver det ikke de samme muligheder i udvidelsessituationer og i forhandlinger med kreditinstitutioner.

I kølvandet på sagen, som Danske Slagterier har ført for Hatting-KS mener Jens Hansen, at der er flere principielle ting, som bør drøftes. Blandet andet hvordan en sag mellem en andelshaver og andelsselskab - eller et af dets datterselskaber - skal føres.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Jens Jensen fremfører tre principielle spørgsmål:

* Er det rimeligt, at en af parterne forsøger at tilbageholde vigtige oplysninger?

* Er det rimeligt, at andelsselskabet trækker sagen ud i årevis og lader en enkelt andelshaver lide under et påstået hensyn til helheden?

* Er det rimeligt, at andelsselskabet prøver at vildlede retten ved at tale mod bedre vidende?

* Ifølge Jens Jensen burde det være sådan, at begge parter loyalt lægger al relevant materiale frem for retten så hurtigt som muligt, så retten uden forsinkelse kan træffe en afgørelse baseret på samtlige oplysninger, der er til rådighed.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Ifølge hans opfattelse hindrer det ikke, at der kan tages hensyn til helheden.

Nødvendigt at få PRRS-sagen for højesteret

Desværre har Hatting-KS og Landsudvalget for Svin ikke ønsket at kommentere sagen.Formand for Danske Slagterier, Bent Claudi Lassen beklager imidlertid den ulykkelige situation, som Jens Jensen befinder sig i, men siger samtidigt:

- Af hensyn til den erstatningssag Danske Slagterier fører mod medicinalfirmaet Boehringer-Ingelheim, som solgte den levende PRRS-vaccine til Landsudvalget for Svin, er det desværre nødvendigt, at sagen mellem Hatting-KS og Jens Jensen kommer helt til højesteret.

- Jeg er ikke i tvivl om, at vi handlede forsvarligt, men man kan jo altid diskutere, om det gik hurtigt nok, når det faglige grundlag skal være i orden samtidig med, at man ønsker at anvende en godkendt vaccine, siger Bent Claudi Lassen. Selv om vi indkaldte amerikanske eksperter, da vi blev i tvivl om vaccinens risici, så skal der faglige drøftelser til, og alt i mens går tiden.

Til Jens Jensens anklagende bemærkninger om Danske Slagteriers håndtering af sagen, har Bent Claudi Lassen ingen kommentarer.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Så nøje har jeg ikke fulgt sagen, at jeg kan udtale mig om det, men jeg føler mig overbevist om, at sagen har været håndteret korrekt fra vores side, siger han.

Læs hele sagsforløbet og Danske Slagteriers syn på sagen i Hyologisk, som udkommer i denne uge.