Abonnementsartikel

En undersøgelse viser, at de to mest udbredte metoder til huldbedømmelse giver forholdsvis ensartede resultater, men at forskellige bedømmere vurderer forskelligt

Kvægbrugets Forsøgscenter har gennemført en undersøgelse, der viser, at de to mest udbredte metoder til huldbedømmelse giver forholdsvis ensartede resultater.

Undersøgelsen viser også, at der kan være stor forskel på, hvordan forskellige personer bedømmer de samme køer, samt at den anvendte skala tilsyneladende påvirker bedømmelsen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

De mest udbredte metoder til huldbedømmelse af malkekvæg i Danmark er den traditionelle berøringsmetode og en nyere visuel metode.

Visuel er hurtigst

Den traditionelle metode giver en generel huldkarakter efter berøring og bedømmelse af seks forskellige ?xpunkter på dyret.

Derimod kræver bedømmelse efter den visuelle metode ikke berøring med dyret. Derfor kan bedømmelse af huld efter den visuelle metode gennemføres betydeligt hurtigere end med den traditionelle metode.

- En rutineret bedømmer kan huldvurdere 60-80 dyr i timen i et løsdriftssystem, uden at ?ksere dyrene. Den visuelle metode kan derfor anvendes til systematisk huldvurdering af dyrene i en besætning med en begrænset arbejdsindsats.

- Undersøgelsen understreger den velkendte og store betydning af, hvilken person der gennemfører huldbedømmelsen. Forskellige bedømmere placerer de samme køer på forskelligt niveau på huldskalaen. I undersøgelsen er forskellen mellem bedømmernes niveau i størrelsesordenen 0,1 til 0,6 huldkarakter, konstaterer Kvægbrugets Forsøgscenter i undersøgelsen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Huldbedømmelse kræver træning

Hvis det er forskellige personer, som har foretaget bedømmelsen, er det ikke umiddelbart til at sammenligne huldbedømmelserne.

- Forskellen mellem bedømmere kan vanskeliggøre tolkning i forhold til de anbefalede normer for huld gennem laktationen. De mest rutinerede bedømmere i undersøgelsen rangerede de enkelte køer i forhold til hinanden på en mere ensartet måde end de mindre rutinerede bedømmere.

- Rutine i huldbedømmelse er derfor vigtigt og kræver træning svarende til bedømmelse af mindst 50-100 dyr pr. måned.

Ved huldvurdering giver bedømmeren dyret en karakter mellem en og fem med mulighed for tildeling af halve eller kvarte karakterer.

Undersøgelsens resultater tyder på, at bedømmelser lavet med anvendelse af kvarte point falder mere smalt på den samlede karakterskala.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Det gennemsnitlige huldniveau vurderes at ligge lidt højere, når der bedømmes med kvarte frem for med halve karakterer.

- Hvis man anvender kvarte karakterer, skal man være særlig varsom med at tolke besætningens huldkarakterer i forhold til de anbefalede normer for huld gennem laktationen, anbefaler Kvægbrugets Forsøgscenter