Abonnementsartikel

Et forsøg har vist betydelige forskelle på forskellige kødracers foderoptagelseskapacitet, mælkeydelse og vækstevne

Der er forskel mellem kødracers og malkeracers foderoptagelse. Men forskellen indbyrdesmellem kødracerne er mindst lige så stor.

Det er blandt hovedkonklusionerne i et forsøg, som Danmarks JordbrugsForskning (DJF) har gennemført. I forsøget sammenligner man forskellige kødracers foderoptagelseskapacitet, mælkeydelse og vækstevne.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Rapporten konkluderer blandt andet, at Simmental har større lighed med SDM end med Hereford og Limousine, ikke mindst i laktationsperioden. Samt at foderbehovet er tæt forbundet med ydelsespotentialet.

Det vil sige, at racer med høj mælkeproduktion også har høj foderoptagelse og foderbehov.

Foskellig foderbehov og potentiale

Foderbehovet til mælkeproduktion og dermed tilvækst hos kalven kan udtrykkes som koensevne til at producerer mælk frem for at øge sin egen vægt.

Hvis energibehovet til mælkeproduktion er stort vil koen tabe i vægt - eller øge vægten mindre.

Hvis energibehovet til produktion derimod er mindre og foderoptagelsen den samme, vil koen forøge sin vægt mere. Ud fra dette kan man konkludere, at der er forskel i foderbehov mellem malke- og kødracer, men også indbyrdes mellem kødracerne.

Artiklen fortsætter efter annoncen

SDM og Simmental har således et stort energibehov for at kunne udnytte deres ydelsespotentiale, hvilket ses af, at køerne har mindre vægtstigning, eller et vægttab på trods af en høj foderoptagelse.

Omvendt har Limousine og især Hereford en større vægtstigning på samme eller lavere foderoptagelse. Disse racer har altså ikke samme store foderbehov for at udnytte deres ydelsespotentiale.

Simmental største bruttotilvækst

Vekselvirkningen mellem race og foderniveau beskriver om der er forskel på, hvordan forskellige racer reagerer på forskelligt foderniveau - god kontra dårlig græsning.

Resultaterne viser, at Simmental udnytter mulighederne på højt foderniveau bedst, idet både mælkeproduktion og kalvens tilvækst stiger forholdsvis mere mellem højt og lavt foderniveau sammenlignet med de to andre kødracer.

Omvendt er der hos Limousine stort set ingen forskel i koens mælkeydelse og kalvens tilvækst mellem højt og lavt foderniveau.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Resultaterne af undersøgelser af tilvækst, samt slagte- og kødkvalitet viser, at der er forskel mellem kødracerne.

Simmental her således den største bruttotilvækst, men kan ikke måle sig med Limousine med hensyn til klassificering. Limousine opnår de bedste resultater på slagte- og kødkvalitet, mens Hereford ikke ligger på samme niveau som de to øvrige racer.

Læs mere om resultaterne i rapporten Husdyrbrug nr. 59.