Abonnementsartikel

Rådgivningstjenesten kan melde om overskud - men afskaffelse af konsulenttilskuddet koster dyrt

Landets rådgivningscentre er dygtige til at holde styr på økonomien. Det viser en rundspørge, som MaskinBladet har foretaget til samtlige rådgivningscentre.

Ud af omkring 50 henvendelser, som er sket pr. e-mail, har 20 svaret tilbage.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Rundspørgen viser, at praktisk talt alle centre har stigende overskud.

For eksempel er Aalborg Amts Landboforening gået fra et overskud på sølle 4.000 kroner i 2002 til et plus på 671.000 kroner.

I modsætning til andre foreninger er resultatfremgangen ikke båret frem af færre medarbejdere.

Både i 2002 og 2003 var der 101 ansatte hos den nordjyske landboforening. Samtidig er omsætningen blev skubbet i vejret fra 53,4 millioner kroner i 2002 til 55,5 millioner kroner i 2003.

Store overskud

Naboen nordpå, LandboNord, har præsteret det største overskud i 2003 på hele 3,1 millioner kroner mod et overskud året før på 2,1 millioner kroner. Her er antallet af medarbejdere til gengæld skåret kraftigt ned fra 185 i 2002 til 169 pr. 1. januar.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Det er et stort dyk siden fusionen i det nordjyske, som dengang resulterede i en organisation med en medarbejderstab med omkring 260 ansatte.

Tavshed hos Familielandbruget

Af de indkomne besvarelser fra rådgivningscentrene har blot et ud af 12 centre i regi af Familielandbruget besvaret MaskinBladets henvendelse.

Det drejer sig om en af de største familielandbrugscentre, nemlig DSH - Faglige Center, der er beliggende i Løgumkloster.

For DSH er omsætningen faldet 900.000 kroner, men overskuddet er fortsat pænt med et 388.000 kroner på bundlinjen.

Til gengæld er der også her skåret i medarbejderstaben, der er reduceret til 51 i 2003 mod 54 i 2002.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Konsulenttilskud gør ondt

Fjernelse af de sidste rester af tilskud til konsulenter gør ondt i rådgivningscentrene. Førnævnte LandboNord har de tidligere år været en af de største aftagere af statstilskud.

I 2002 modtog LandboNord 6,43 millioner kroner i statstilskud, og i 2003 fik Landboforeningen 5,85 millioner kroner.

For 2004 er der i budgettet naturligvis set bort fra statstilskud, og der forventes kun et mindre overskud på 311.000 kroner.

At LandboNord overhovedet kan budgettere med et overskud for 2004 skyldes ikke mindst en budgetteret reduktion i medarbejderstaben. Personaleomkostningerne forventes at blive 65,65 millioner kroner i 2004 mod 68,73 millioner kroner i 2003.

Priserne stiger

Også hos en lang række andre rådgivningscentre gør fjernelse af tilskuddet ondt.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Hos Agrogården på Fyn er fjernelsen af tilskuddet den direkte årsag til, at priserne for rådgivningstimer for planteavl, svin og kvæg er blevet sat op med mellem 50 og 85 kroner pr. time.

Endnu større er stigningen hos Djursland Landboforening, hvor timeprisen i planteavlsafdelingen er sat op fra 500 til 620 kroner.

Hos DSH - Faglige Center fastholder man en anden model.

- Bortfald af statstilskud har betydet reduktion af medarbejdere og rationalisering af driften, oplyser Mogens W. Birch, direktør for DSH - Faglige Center.

Prisen for rådgivningen i 2004 er til gengæld uændret.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Medarbejdere forsvinder

Tilbagemeldingerne fra rådgivningscentrene indikerer også, at der pågår en løbende justering af antal medarbejdere.

Bortset fra Aalborg Amts Landboforening peger alle tilbagemeldinger på, at der bliver færre ansatte i rådgivningstjenesten.

Eksempelvis har Bornholms Landøkonomiske Forening skåret kraftigt ned fra 29 til 24,5 medarbejder. Djursland Landboforening er gået fra 68 til 63 medarbejdere fra 2002 til 2003. Fem stillinger er også fjernet hos Agrogården fra 2002 til 2003. Et center som Sønderjysk Landboforening har ligeledes skåret ned og reduceret staben med ni medarbejdere.

Omsætningen stiger

Trods færre medarbejdere formår sektoren alligevel at fastholde aktivitetsniveauet.

Eksempelvis har Sydvestjysk Landboforening haft en omsætningsstigning på næsten 1,5 millioner kroner. Den inkluderer dog en salg af en ejendom for 346.000 kroner.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Patriotisk Selskab er også gået stærkt frem på omsætningssiden fra 31,26 millioner kroner i 2002 til 34,23 millioner kroner i 2003.

Centrene har for længst opdaget nødvendigheden af at søge andre kundekredse i takt med at landbrugskunderne bliver færre og færre.

Af Årsnyt 2003 fra Landsudvalget for Driftsøkonomi fremgår det, at centrene har godt gang i udfærdigelse af regnskaber for kunder uden for landbruget.

I 2003 lavede centrene 2.721 regnskaber for andre end landbrugskunder. Det var en stigning på omkring 200 regnskaber i forhold til året før. Stigningen kommer ovenpå en nedgang for denne type kunder mellem 2000 og 2001.