Abonnementsartikel

Videnskabsministeriet lancerede sidste efterår en samspilshandlingsplan for et styrket samspil mellem den offentlige forskning og erhvervslivet - formentlig i erkendelse af, at der er plads til forbedringer. Direktøren i Slagteriernes Forskningsinstitut er enig.

- Jeg fremhæver budskabet "Fra tanke til faktura", fordi jeg synes, det rammer lige i centrum af Slagteriernes Forskningsinstituts mission og profil. Vi er den danske kødindustris viden- og udviklingscenter.

- Vi - tør jeg godt påstå - engagerer os meget i at leve op til missionen: At fremme kødindustriens konkurrenceevne inden for produktkvalitet, produktsikkerhed, effektivisering og arbejdsmiljø.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- "Fra tanke til faktura" passer godt på os. Nogen synes måske, mest fordi vi er gode til at skrive regninger ud. Men virkeligheden er også, at vi arbejder ud fra at fremme offentlig kødforskning gennem et godt kendskab til branchens behov videreudvikle basisviden frem til implementering på virksomhederne medvirke i implementering af nye teknologier, processer og retningslinier, siger Claus Fertin, som er direktør i Slagteriernes Forskningsinstitut.

Virksomhedernes fordele ved hurtig og effektiv implementering af ny teknologi er indlysende.

Claus Fertin ser derfor også fremtidige muligheder for at hjælpe den danske kødindustri internationalt. Slagteriernes Forskningsinstitut har erfaring i lande, der formentlig er interessante i forbindelse med den voksende internationalisering.

- Vi kan være ekstra ressource og sparringspartner i købssituationen og i en efterfølgende produktionsoptimering. Vi kan assistere i bedømmelsen af virksomhedens teknologiske niveau, tilstand af bygninger og maskiner, medarbejdernes faglige niveau, udbytte-, kvalitet- og hygiejneniveau, og vi har et godt kendskab til lønniveau og aflønningsprincipper, forklarer han og understreger, at Slagteriernes Forskningsinstitut fortsat skal udbygge evnen til at tiltrække viden og erhvervsfremmestøtte samt tiltrække internationalt samarbejde.

Medarbejdere, netværk og nytteværdi

- Vi har god projektledelse, har god faglig kompetence og rådgivningskompetence - er idéskabende og samarbejdsorienterede. Så langt så godt. Udfordringen bliver fortsat at kunne tiltrække medarbejdere med ønskede kvaliteter.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- En fortsat behovsdrevet projektportefølje, der spænder lige fra praktisk rådgivning om transport af levende dyr til medvirken i bio- og nanoteknologiske samarbejder og samarbejdet med branchen og andre eksterne parter samt internationale opgaver, vil være vigtige elementer i konkurrencen om højt kvalificerede medarbejdere, understreger Claus Fertin.

- Netværk er en måde at få højaktuel indsigt i global viden. Der er ingen vej udenom; personlige kontakter i mere eller mindre formelle netværk giver afgørende fordele for et Slagteriernes Forskningsinstitut og en kødindustri, som ønsker at være internationalt førende, siger han.

Og ja. Det giver mening, at tale om effektivitet i forbindelse med forskning og udvikling. Ifølge Claus Fertin spiller det en rolle for nytteværdien, hvor effektivt og hvor hurtigt visse opgaver er løst, og det spiller en rolle, hvor mange parter og dermed antal svin eller kreaturer, der er medfinansierende. Jo flere svin eller kreaturer, jo færre udviklingsomkostninger pr. kilo og dermed større indtjening.

- Derfor udbygger vi med forskningssamarbejde - i første omgang i Norden, men helt afgørende for nytteværdien af den forskning og udvikling, der gennemføres, er at prioritere rigtigt mellem behov. Det meste skal løses, men rækkefølgen kan have stor betydning for nytteværdien, slutter Claus Fertin.: